Tillbaka till nyheter

Nya GIT webbmallar

GIT webbmallar har uppdaterats och fått nytt namn - GIT widget
Det berör samtliga golfklubbar som visar information från GIT på den egna hemsidan. Det kan vara Slopekalkylator, Nyheter från Golf.se, Min Golf inloggning, Tävlingar, Scorekort (ny), Aktuellt bokningsläge.

 

Om din klubb berörs av detta bör ni uppdatera er hemsida och använda de nya GIT widget. Ni kan behöva hjälp av en ”programmeringskunnig” person. 

Om din klubb använder GIT webbmallar idag behöver ni inte registrera er domän igen. Alla klubbar och domäner som idag kan använda GIT webbmallarna har redan access till att använda GIT widgets.
De gamla webbmallarna ligger kvar och kan användas ett par månader till. Vi återkommer i god tid innan vi tar bort dem.

För mer information om GIT widget och hur din klubb beställer se: http://golf.se/SGF/GIT/GIT-API/
För mer information om GIT widget, kodexempel och Frågor och svar se: http://gitwidgets.golf.se