Tillbaka till nyheter

Vi har via ett par klubbar och också från Evry fått information om att använder en klubb OnTags scorekortsapp finns det klubbar som upplever att svarstiderna i GIT blir markant längre dock inte alla. Evry arbetar på att hitta vari problemet ligger.