Tillbaka till nyheter

Den 25.e februari uppdaterar vi utbildningsservern med ny kopia av databasen från produktion.
Räkna med att servern inte är tillgänglig på hela dagen.Följande ändringar görs i databasen innan den görs tillgänglig för alla klubbar:

- Alla lösenord för inloggning via GIT och Min Golf är desamma som i vanliga GIT och Min Golf.
- Alla mailadresser till alla personer är ändrade till a@b.c
- Alla telefonnr. har ändrats till: +4612345678
- Alla gatuadresser ändras till xxxxx 12
- Bokningsstatistik och Tävlingshistorik finns med men ingen rensning av systemen eller nya filer kommer att läggas upp i utbildningsservern.

 

Läs mer om hur ni kan använda utbildningsservern här »