Tillbaka till nyheter

Utbildningsserver uppdateras med ny databas 22.e juli

Den 22.e juli har vi uppdaterat utbildningsservern med ny kopia av databasen från produktion (kopian är från 2014-07-21 kl. 23:00). Detta var en akut åtgärd och utbildningsservern har inte varit tillgänglig efter lunch idag. Från förmiddagen den 23.e ska den vara tillgänglig igen.


Följande ändringar görs i databasen innan den görs tillgänglig för alla klubbar:

- Alla lösenord för inloggning via GIT och Min Golf är desamma som i vanliga GIT och Min Golf.
- Alla mailadresser till alla personer är ändrade till a@b.c
- Alla telefonnr. har ändrats till: +4612345678
- Alla gatuadresser ändras till xxxxx 12
- Bokningsstatistik och Tävlingshistorik finns med men ingen rensning av systemen eller nya filer kommer att läggas upp i utbildningsservern.


Läs mer om hur ni kan använda utbildningsservern här »