Tillbaka till nyheter

Här kan du på ett enkelt sätt lära dig om Företag i GIT. Se instruktionsfilmerna!

Vi har lagt upp tre instruktionsfilmer som innehåller:
Företag steg 1: Lägg upp företagstyp och nytt företag
Företag steg 2 visar: Hur du skapar en avgift för företaget som motsvarar 10 Greenfeecheckar samt boka en starttid där en person nyttjar en av checkarna.
Företag steg 3 visar: Hur du skapar en webbinloggning för ett företag så att företaget själva kan boka starttider på din klubb. Hur vi bokar en starttid på Min Golf företag och vilka tillgängliga rapporter för uppföljning som finns att tillgå.

Se filmerna här »