Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ändra lösenord

Man kan själv byta sitt lösenord till GIT. Om någon tillfälligt "lånar" en inloggning, rekommenderas att man därefter snarast byter lösenord.

Meny

I menyn Arkiv  väljer du Ändra lösenord . Fönstret Ändra lösenord öppnas.

 

Du kan när som helst ändra ditt lösenord i GIT.

Logga in på vanligt sätt och välj kommando Arkiv » Ändra lösenord . Fyll i ditt gamla lösenord och ditt nya lösenord två gånger. Klicka OK för att spara ändringen.
Det nya lösenordet börjar gälla omedelbart, dvs nästa gång du loggar in.