Senast uppdaterad:

Skriv ut

Glömt lösenord

Om du glömmer ditt lösenord kan du begära ett nytt lösord innan du loggar in.

Klicka knappen Glömt lösenord i inloggningsrutan.

 

 

När du klickar på knappen Glömt lösenord får du en dialogruta där du skall fylla i Golf-ID och din E-postadress.
Tryck OK för att kontrollera E-postadressen mot registret.

Du får också felmeddelande om angivet Golf-ID inte är ett inloggningskonto.

Det nya lösenordet skickas till den E-postadress som är knutet till respektive Golf-ID, så du måste först se till att där står rätt E-postadress på personuppgifterna i GIT.

OBS

Den E-postadress du skriver in används bara för kontroll av att samma E-postadress står som primär E-postadress i GIT för angivet Golf-ID, om den inte överens-stämmer får du ett felmeddelande.