Senast uppdaterad:

Skriv ut

Logga in

GIT-systemet kräver att varje person som jobbar i GIT skall ha en egen behörighetsnivå, vilket åstadkommes genom att logga in i GIT.

När du första gången startar GIT måste du logga in på rätt server och med rätt Golf-ID och Lösenord.

Det finns två servrar tillgängliga en produktionsserver och en utbildningsserver, de har följande adresser:

Första gången du loggar in måste du ange servernamn och Organisationsenhet. 
Servernamn är redan ifyllt (gitklient.golf.se) och välj ”Visa möjliga enheter vid ny inloggning” som organisationsenhet. Golf-ID är ditt vanliga Golf-ID med bindestreck . 
I fältet Server kan man skriva GIT (i st f gitklient.golf.se) eller Utbildning (i st f gitutb.golf.se) för att logga in på produktionsservern resp utbildningsservern.

 

Skriv in lösenordet (OBS skilj på små och stora bokstäver), och klicka på knappen Logga in. Det lösenord som du har fått via E-post från systemet (avsändare: noreply@git.golf.se ) gäller bara en gång. 
När Golf-ID/lösenord har kontrollerats visas ett meddelande om att ingen organisationsenhet är vald.

Klicka OK och välj sedan den organisationsenhet du skall använda och klicka Logga in en gång till. 

OBS

Man skall alltså logga in på klubben eller eventuellt på andra tillgängliga organisationsenheter.

Första gången du loggar in, får du ett meddelande om att byta det automatgenererade lösenordet.

Tryck OK och fyll i samma lösenord som Gammalt lösenord och hitta på ett nytt som du skriver in två gånger under Nytt lösenord respektive Bekräfta nytt lösenord. Lösenorden visas som asterisker.

Tryck OK för att ändra lösenordet.
När du bytt lösenord får du bara denna bekräftelse, klicka OK och använd det nya lösenordet i den ordinarie inloggningsrutan.

OBS

För att kunna logga in måste du också ha fått behörighet att logga in av IT-ansvarig på golfklubben. Är du själv IT-ansvarig skall du ha fått full behörighet av SGF när de lade upp golfklubben som en organisationsenhet i GIT-systemet.

Har du skrivit fel lösenord eller saknar behörighet får du detta meddelande.

Kvittera med OK och ändra lösenord och försök igen, tänk på små och stora bokstäver.

Om du inte kommer in trots rätt lösenord, saknar du behörighet för inloggning. Kontakta din IT-ansvarige för att få behörighet att logga in.

OBS

Om du loggar in med fel lösenord mer än 5 gången låses kontot. Gå till Låst konto ».