Senast uppdaterad:

Skriv ut

Utbildning

Det finns ett antal utbildningar i handhavandet av GIT som administreras av GAF.

GAF ansvarar för GIT-utbildningarna

SGF Golfsystem har gett GAF - Sveriges Golfadministratörers Förening - i uppdrag att administrera och leda utbildningar i GIT. GAF kommer att kontinuerligt att undersöka behoven och önskemålen bland alla Sveriges golfklubbar. Parallellt med detta kommer lärarstaben kontinuerligt att utbildas.
För mer information, kontakta GAF http://gafsverige.se ,  eller via e-post kansli@gafsverige.se eller telefon 08-622 15 06.