Senast uppdaterad:

Skriv ut

Utbildning

Det finns ett antal utbildningar i handhavandet av GIT som administreras av GAF.

GAF ansvarar för GIT-utbildningarna

SGF Golfsystem har gett GAF - Sveriges Golfadministratörers Förening - i uppdrag att administrera och leda utbildningar i GIT. GAF kommer att kontinuerligt att undersöka behoven och önskemålen bland alla Sveriges golfklubbar. Parallellt med detta kommer lärarstaben kontinuerligt att utbildas.
För mer information, kontakta GAF http://gafsverige.se ,  eller via e-post kansli@gafsverige.se eller telefon 08-622 15 06. 

 

Utbildningsserver

För att utbilda nya kanslister eller andra personer som behöver använda GIT finns det ett speciellt utbildningssystem med i stort sett samma möjligheter som produktionssystemet, läs mer under rubriken Utbildningsservern.

Läs mer om utbildningssystemet på dessa sidor:

 


 

Länkar

Test av olika funktioner i GIT

För att veta vad man skall testa eller hur man skall kontrollera sina kunskaper finns det ett antal checklistor med förteckning över ingående moment under de olika huvudfunktionerna.

Checklista – Medlemsregistret (tester)

Checklista – Fakturering (tester)

Checklista – Hål, slinga och bana (tester)

Checklista – Tidbokning (tester)

Checklista – Tävling (tester)

Checklista – Internetfunktioner (tester)