Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturering

Faktureringen är omfattande och besvärlig att återställa vid ev fel. Prova gärna att fakturera i utbildningssystemet om du är osäker.

Fakturering (tester)

Ekonomifunktionen med fakturering beskrivs under rubriken Fakturering. Där finns också en detaljerad checklista över arbetsgången vid själva faktureringen.
Testa detta i utbildningsservern för att inte skapa konstigheter i produktionsmiljön.

 • Lägg in medlemmar i olika medlemskapstyper och ålderskategorier
  - Årsavgifterna skall komma automatiskt
 • Tilldela eventuella kapitalinsatser och skåp
 • Kontrollera tilldelningslistan
 • Provfakturera en medlemskapstyp i taget
  - För att testa familjefakturering måste man ta med alla medlemskapstyper som kan ingå i familjen.
 • Kontrollera faktureringsjournalen
 • Skapa fakturaunderlag i GIT
 • Exportera fakturaunderlagen till SPCS, Visma Compact, Hogia, Briljant, BL Administration, Fortnox eller andra ekonomisystem som stöds.
  - All hantering av fakturor som utskrift, betalningsnotering, påminnelser etc sker i
    respektive ekonomisystem.