Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hål, slinga och bana

Här kan du testa helt nya baninställningar innan du ändrar i produktionssystemet.

Hål, slinga och bana (tester)

Många funktioner beror ju på vilken eller vilka banor man har på klubben. Använd de ”skarpa” uppgifterna om slope mm när du skapar banan även i utbildningsservern.

  • Hål, slingor och banor är upplagda enligt checklista parametersättning
  • Testa starttidsintervall
    - Kontrollera att det blir som du tänkt dig i tidbokningen, gäller även följande punkter
  • Testa starttidsförbud
  • Testa starttidsupplysningar
  • Testa reservationer
  • Testa HCP-regler för banan
  • Testa kanaler för Internet och Golfterminalen (man kan inte testa Golfterminalen mot utbildningsservern)
  • Slopen testas genom att anmäla spelare med olika HCP till en tävling och kontrollera spelhandicap