Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemsregistret

Medlemsregistret i utbildningssystemet är ett helt eget register frikopplat från originalet.

Medlemsregistret (tester)

För att testa hur de inlagda parametrarna slår på olika medlemmar är det god idé att prova i utbildningsservern innan man lägger upp ”skarpa” uppgifter.
Se rubriken Medlemshantering för utförlig information om rutiner kring medlemskapet.

  • Skapa ny medlem (medlemskort genereras inte i utbildningssystemet)
  • Lägg in olika avgifter
  • Lägg in olika kapitalinsatser och skåp
  • Lägg in några familjegrupper
  • Skapa konto för olika funktionärer på klubben
    - Tilldela uppdrag till funktionärer
  • Skriv ut flera olika rapporter och etiketter