Senast uppdaterad:

Skriv ut

Utbildningsservern

För att utbilda nya kanslister eller andra personer som behöver använda GIT finns det ett speciellt utbildningssystem med i stort sett samma möjligheter som produktionssystemet.

Man kan även testa webb-funktionerna mot utbildningsservern http://www13.golf.se .

Utbildningssystemet ligger på en egen utbildningsserver (gitutb.golf.se) som är till för klubbarnas egen utbildning och test av systemet. SGF lägger även in klubben på denna server vid nyregistrering av en ny klubb.
Kolla med GIT-supporten när utbildningsservern är klar för en ny klubb.

Tänk på att

Tänk på att innehållet i utbildningsservern är i stort sett identiskt med vanliga GIT efter kopiering (ca 1 gång per år), men att inga ändringar förs över under löpande år så systemen divergerar ju mer tiden går efter en kopiering.
Här kan man testa de olika funktionerna utan att det påverkar det "skarpa" systemet, t.ex. skapa fakturor, registrera tävlingar, lägga upp nya medlemmar etc.

OBS

Mailadresser, telefonnr och gatuadresser raderas i utbildningsservern av integritetsskäl samt att man kan boka tider och anmäla till tävlingar utan att "riktiga" mail skickas till medlemmarna.

Inloggning på utbildningsservern

 

När man växlar mellan produktions- och utbildningsservern byter man servernamn till gitutb.golf.se och väljer alternativ ”Visa möjlig enheter vid ny inloggning.”
Man kan också skriva Utbildning i fältet Server.

Knappen Glömt lösenord fungerar bara om man har ändrat sin mailadress till en riktig mailadress.

Klicka på knappen Logga in när du har skrivit Golf-ID, lösenord och Servernamn.

Visas meddelande om att ingen organisationsenhet är vald, så välj din klubb och klicka logga in igen.

OBS

Man kan ha olika Golf-ID och lösenord i de båda servrarna. Men när man skapar nytt innehåll i utbildningsservern följer lösenord och behörighet med till utbildningsservern för de som har inloggningsmöjlighet på GIT-servern.

Det finns ingen koppling mellan produktions- och utbildningsservern. Men när man skapar nytt innehåll i utbildningsservern (ca 1 gång per år) kopieras alla inställningar, medlemmar, tävlingar mm från ordinarie GIT med vissa förändringar, se nedan.

Ändringar som är görs i GIT databas innan den kopieras upp på utbildningsservern:

- Alla lösenord för inloggning via GIT och Min Golf är desamma som i vanliga GIT och Min Golf, men när man ändrar lösenord är de olika i resp system.
- Alla mailadresser till alla personer är ändrade till a@b.c
- Alla telefonnr. har ändrats till: +4612345678.
- Alla gatuadresser ändras till xxxxx 12.
- Bokningsstatistik och Tävlingshistorik finns med men ingen rensning av systemen eller nya filer kommer att läggas upp i utbildningsservern.
- GIT-supporten har fått tillgång till alla klubbar och anläggningar.

Min Golf på utbildningsservern hittas på adressen http://www13.golf.se.

- Golfvänner, favoritklubbar, Snitt-HCP, HCP-ranking, tävlingskalender finns tillgängliga som det såg ut den dag kopieringen skedde.
- Webbetalning konton går till vårt ordinarie testkonto på Payex. Det innebär att alla som har webbetalning kan testa det med följande kortnr.

- Visa kort 4539010000000001
- Exp. date 12/12
- Namn på kortet: Test Test
- CVC: 123

Det som inte finns tillgängligt i Utbildningsservern är:
- Min Golf företag
- Det går ej att boka spelare från Danmark, Norge eller finland med deras medlemsnummer.

Första åtgärden efter kopiering - VIKTIGT FÖR ALLA
- Till alla användare, GIT-administratörer m.fl. rekommenderar vi att logga in i GIT eller i Min Golf
- lägga till sin egen e-postadress, så kan man alltid beställa lösenord
- Gå in och avaktivera eventuell koppling till Oscar i GIT
- Ta bort ev. kopplingar till OnTag om ni vill
- Skapa nya inloggningar för personer som inte har inloggning i GIT men skall kunna träna
i utbildningsservern

Tänk på att

- Det går automatiska mail vid bokning och tävling men p.g.a. att vi ändrat mailadresserna så att de är ogiltiga så skickas inga mail ut. Om vi nu går in och lägger till våra egna giltiga mailadresser så kommer vi, vid ex. en bokning av starttid, att få ett mail med bokningen.

- Desto längre tiden går desto mer inaktuell blir informationen som finns på Utbildningsservern.
- Vi planerar att lägga upp en ny version varje år.

Att logga in på utbildningsservern kommer att fungera som när ni loggar in er i GIT med skillnaden att ni måste ändra serveradress.
Efter ni startat GIT men innan ni klickar på Logga in skriver ni ordet Utbildning i fältet Server i inloggningsrutan.
Ni kommer att se en tydlig text i vänstermenyn i GIT som påminner er om att ni är inne på utbildningsservern och arbetar.

När ni ska tillbaka till er vanliga GIT loggar ni ut och när ni får upp inloggningsrutan igen skriver ni GIT i fältet Server innan ni klickar på Logga in.
Sen är ni tillbaka i er vanliga GIT igen.
Låt ny personal bekanta sig med GIT och Min Golf, låt Tävlingsledare träna inför säsongen, prova nya bokningsregler, priser osv.