Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar - arkiv utskickade informationsmail

Här samlar vi de GIT-Informerarmail som går ut till personer med roll: Klubbchef/VD/Intendent, Receptionist/Telefonist, Mottagare av GIT Information och klubbens primära e-postadress.
Första utskick som laddas upp är Oktober 2019 Arkivet ska kompletteras med tidigare utskick.

Oktober 2019
December 2019