Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2020-11-04

I detta GIT Informerar har vi med: Arbetet med GIT Online, MA-projektet (Marketing Automation), Ny statistikfunktion i Players 1st-portalen och tips från GIT-teamet.

Hej!

Innan vi kommer in på nuläget kring GIT vill jag passa på att säga ett stort tack till Eva Bergström. Eva har valt att lämna sin tjänst som chef för Golfens IT-system, och hennes sista dag i tjänst var 31 oktober. Tack för allt du har bidragit med under dina dryga 12 år på SGF, Eva! Personligen kommer jag alltid att komma ihåg din hjälpsamhet och ditt goda humör som ofta smittar av sig. Stort lycka till i framtiden!

I det här utskicket testar vi lite nytt och presenterar informationen både i inspelad form och – som tidigare – i text. För dig som vill ha lite mer detaljer rekommenderas textversionen.

 Klicka på Play för att se filmen.

Arbetet med GIT Online

Vi jobbar just nu med...

Att ta fram en projektplan för implementation.

I det här arbetet ingår en roadmap: en detaljerad version för oss internt och en populärversion till er användare på klubb. Roadmapen ger er både möjlighet att enklare planera ert arbete, och vetskap om när funktioner planeras att flyttas över till GIT Online.

Målet är dock superklart: GIT Online ska vara levererat december 2022. För oss betyder det att minst 90 % av funktionerna i GIT ska vara överflyttade och eventuella rester är ”sällananvända funktioner”, som vi kanske kan hjälpa till med.

Krav och utveckling, tre saker i fokus:

1. Personbilden kravställs nu. Vi kommer ta bort några fält som t.ex. fax, några telefonnummer samt adressfliken ”Arbete”. Fälten kommer att vara tillgängliga via GIT. Samtidigt vill vi att golfarna själva ska säkerställa att de inte har någon viktig information i dessa fält. Vi återkommer när planen är på plats hur detta ska gå till.

2. Webbetalning. Här fortsätter vi arbeta med bakomliggande teknik och att nå målet om att transaktionslistan i GIT ska innehålla all information som behövs för att den ska fungera som ett bokföringsunderlag. Det är också viktigt att denna process inte kräver för mycket manuellt arbete för golfklubben. Vi har några klubbrepresentanter som agerar bollplank, stort tack för ert stöd i detta!

3. Bokning. Gruppbokning, artikelschema och funktionen att skicka mejl från starttidsschemat är det som återstår innan allt inom bokning kan prickas av. Det är också det som står näst på tur att bli kravställt.

Ekonomi 2.0.

Större delen av det ekonomistöd vi har i GIT ska på två år flyttas till GIT Online. Vi är mitt uppe i en förstudie som ska avslutas och avrapporteras 11 november. En hel del bra input har kommit från de möten som klubbrådgivarna har genomfört runt om i Sverige och som avslutades i oktober. Vi ska nu konsolidera allt material och hoppas att vi ska kunna presentera en bra plan före jul. 

MA-projektet (Marketing Automation)

Detta har stått på paus sedan i våras men återupptas nu som en del i att flytta ut funktionalitet från GIT till GIT Online. Främst är det funktionen ”skicka e-post” som kommer flyttas in i Sales Manago; verktyget för CRM och MA. Om allt går som planerat kommer vi att behöva ett antal klubbar som genomför ett första pilottest under våren 2021. Jag återkommer i frågan när vi påbörjat utvecklingen.

Ny statistikfunktion i Players 1st-portal

Det vi tidigare kallade för BI-projektet är ett samarbete med Players 1st. De kommer att leverera stora delar av den medlems- och bokningsstatistik som idag finns som excelfiler i GIT. För att få så korrekt data som möjligt har vi också lagt in en ny droplista på ”Bana” i GIT så att ni kan kategorisera era banor korrekt. Nu kommer vi äntligen kunna erbjuda ett bra statistikpaket, visuellt snyggt och användarvänligt. En första betaversion ska finnas på plats hos oss för test under vecka 47, och till jul hoppas jag att vi kan erbjuda detta till alla golfklubbar.

Tips så här i faktureringstider

För de drygt 240 klubbar som har möjligheten och som går i tankarna att inte fakturera, utan låta era medlemmar betala sina avgifter via Min Golf: Kom ihåg att det finns en film som ni kan dela med era medlemmar. Du hittar den här.

Tills vi hörs igen...

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se