Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2020-12-17

Detta GIT Informerar innehåller: Nya Analys & statistik lanseras, nuläget för GIT Online och vad händer inom GIT Tävling?

Hej!

I det här utskicket får du information i både video- och textform igen. För dig som vill ha lite mer detaljer rekommenderas textversionen.

Nya Analys & statistik lanseras

Snart får du tillgång till Analys och statistik (tidigare refererad till som BI), där du kan följa upp bokningar och medlemmar. Vi har skickat in samtliga bokningar för 2018–2020 som en bas för statistiken och från och med nu synkas bokningarna dagligen.

Under vecka 3 kommer klubbrådgivarna arrangera webbinarier om Analys & statistik, som i första hand riktar sig till klubbchefer och ordföranden. Dessa får en separat inbjudan per mejl.

Nuläget för GIT Online

Denna vecka levereras bland annat två nya rapporter kopplat till världshandicapsystemet: Årlig handicaprapport WHS och Handicaphistorik per person WHS. Med hjälp av dessa rapporter kan klubbens handicapkommitté göra den årliga översynen av medlemmarnas handicap. Läs mer om detta här.

Vi arbetar just nu även med funktionerna Person och Bokning. Näst på tur är att färdigställa gruppbokning, skicka e-post från starttidsschemat och att se till att artikelschemat blir tillgängligt.

Samtidigt som vi fyller på med fler funktioner arbetar vi också med användarvänligheten – det ska bli ännu lättare att använda GIT Online.

Framöver kan du förvänta dig leveranser var sjätte till åttonde vecka, och de närmaste 12–18 månaderna är tanken att du själv ska kunna välja om du vill arbeta med en viss funktion i GIT Online eller i GIT-klienten. Vi återkommer med mer information inför att vi startar utredningar inom varje större område, men du kommer alltid få god tid på dig att förbereda dig, kollegorna och de rutiner ni har på golfklubben.

Se mer av roadmapen på GIT Onlinehjälpen.

Vad händer inom GIT Tävling?

Två större projekt pågår just nu i GIT Tävling:

1. Automatisk återbetalning återinförs för singeltävlingar

Funktionen fanns tidigare men har inte fungerat under 2019. Den testas just nu och planen är att den lanseras senast i januari.

2. Vi testar appen Player Live Scoring

Appen gör det möjligt för spelare i en tävlingsboll att registrera sina scorer direkt i mobilen. Den här funktionen kommer finnas tillgänglig för samtliga klubbar från januari-februari 2021 (mer info kommer).

Vår leverantör har samtidigt fått godkänt från R&A på en ny funktion där spelaren kan signera sitt scorekort i mobilen. Kravet är att minst två personer i bollen använder Player Live Scoring. Denna funktion ska utvecklas under januari–februari 2021, så vår förhoppning är att den finns tillgänglig för samtliga klubbar senast i april.

Det var allt för nu. Ta hand om er, så passar jag på att önska en god jul och ett gott nytt år!

 

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se