Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2021-01-21

Dagens GIT Informerar innehåller: En hel del information kring webbetalning. MA-projektet (Marketing automation. Information kring andra delar i GIT som är under utveckling, Tips från GIT-teamet och Förändrade rutiner i Klubbsupporten.

Hej,

Och god fortsättning på det nya året!
Här kommer en uppdatering om var vi är i flera projekt.

Webbetalning

Under hösten har vi arbetat med att skapa en fungerande process, och följande är nu klart:

 • Transaktionslistan i GIT har justerats så att urval kan göras på ett enkelt sätt. Vi har också kompletterat listan med mer information.
 •  Flera fel och processer som skapade problem förra säsongen är korrigerade.
 • Automatisk återbetalning i GIT Tävling fungerar igen för singeltävlingar, förutsatt att den inställningen görs för den aktuella tävlingen.
 • Alla klubbar har fått nya kundnummer. Det betyder att du kan få individuella rapporter inklusive utbetalningar i det intervall du önskar.

Det här arbetar vi fortfarande med:

 • Återbetalning från starttidsschemat i GIT Online, inklusive inställningar samt möjligheten att få kopia på det bekräftelsemejl på återbetalningen som skickas till kunden.
 • Att i Transaktionslistan i GIT inkludera återbetalningar gjorda från Swedbank Pay admin samt de återbetalningar som är gjorda via starttidsschemat.
 • Centraliserade kvitton. Alla spelare som betalar via kanalerna Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminalen kommer hitta sina kvitton på Min Golf under menyvalet ”Mina Betalningar”.

Dessa funktioner beräknas lanseras under mars–april. Därefter tar vi en paus i webbetalningsprojektet, till förmån för annan utveckling.


Mer information om webbetalning

 • Transaktioner i GIT Tävling, inklusive återbetalning för tävlingar, kommer fortsatt bara att visas på transaktionslistan i GIT Tävling, inte i GIT.
 • Automatisk återbetalning för lagtävlingar i GIT Tävling kommer inte prioriteras 2021.
 • Automatisk återbetalning när en spelare betalat en starttid eller exempelvis golfbil kommer inte att prioriteras till säsongen 2021.


I november 2020 stängde Swedbank möjligheten att använda det gamla avtalet för betalningar, och snart kommer det inte heller gå att generera nya transaktioner i den gamla plattformen. Det kommer däremot vara möjligt att göra Credit och Capture ett par månader till. Swedbank kommer att skicka ut mer information om detta direkt till alla berörda klubbar.

Automatiska mejlutskick

I samband med att vi utvecklar nya automatiserade mejl, ser vi över befintliga mejl som skickas ut per automatik – till exempel bokning, tävling, handicap och Grönt Kort. Du kommer också kunna skicka med egen klubbspecifik information i flera av dessa mejl, samt lägga till klubbens egen logo. Vi har även lyssnat på golfarnas önskemål om att visa viss information i ämnesraden, exempelvis deras starttid i tävling. 

Andra saker som är under utveckling

 • Att få in hela personbilden i nya GIT (GIT Online).
 • Handicapregistrering för spelarna direkt i appen Min Golf Bokning – testningen är i slutfasen.
 • I Min Golf arbetar vi med att återinföra handicapgrafen.
 • Under 2021 kommer alla klubbar få tillgång till den nya appen för GIT Tävling. Här arbetar vi just nu med att göra det möjligt för spelaren att signera scorekortet direkt i appen. Mer information om detta kommer längre fram.
 • GIT:s utbildningspaket för våren 2021 är på gång. Även här återkommer vi med mer information.

Tips från GIT-teamet

1. Hantera uppdrag i GIT

Se till att rätt personer ligger inlagda med rätt uppdrag för året. Det är också bra att se över när uppdragen slutar – är alla exempelvis daterade till 31 december kan det vara svårt att ha folk på plats om något skulle behöva rättas när uppdraget stängs. Läs mer här.

2. Fakturering

Sitter du med fakturering just nu? Kika gärna på checklistan för extra stöd.

3. Uppdatera mottagarlistor

Se till att rätt personer på klubben får den information som skickas ut från distrikt och oss på Svenska Golfförbundet. Tips om hur du gör hittar du här.

4. Tidplan för GIT Online

För mer information, se roadmapen här

Förändrade rutiner i klubbsupporten

För att kunna ge så bra service som möjligt till alla golfklubbar görs vissa ändringar i supporthanteringen från och med 21 januari. Det innebär att ni i första hand ska skicka in era ärenden via formulär, varpå supporten återkopplar via telefon eller mejl så snart som möjligt. Skicka in ditt ärende här.

Tills vi hörs igen!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se