Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2021-03-26

Denna gång skriver jag om: Uppdatering och nya funktioner i gamla GIT, nytt ramavtal för kortterminaler, Player Live scoring-appen klar att användas, uppdatering kring nya GIT och ny kurs i GIT-skolan.

Hej,

Välkommen till ett nytt GIT Informerar!

Nya funktioner i gamla GIT

Den 23 mars släpptes en uppdatering av gamla GIT (GIT-klienten), som bland annat innehöll en ny, utökad funktion kring max antal bokade starttider. Till exempel kan du nu erbjuda klubbens medlemmar möjlighet att boka ytterligare starttider i närtid, utöver det max antal bokningar ni har satt som regel på klubben. Förhoppningen är att detta ska kunna underlätta för klubbar som upplever brist på tillgängliga starttider.

Läs mer här

 

Nytt ramavtal för kortterminaler

Det tidigare ramavtalet med Swedbank Pay har nu tagits över av Verifone. Det nya avtalet ger klubben fler varianter att välja på, så att ni hittar en lösning som passar alla delar av verksamheten. Möjligheten att pausa abonnemanget under de månader ni inte använder terminalerna finns fortfarande kvar. Se mer information om avtalet nedan, välj fliken ”Nytt ramavtal för kortterminaler till alla golfklubbar via Verifone”.

Läs mer här

Player Live Scoring-appen klar att användas

Appen gör det möjligt för spelare i en tävlingsboll att registrera sina scorer direkt i mobilen. Vi har också fått godkänt från R&A på en ny funktion, där spelaren även kan signera sitt scorekort i mobilen. Kravet för det är att minst två personer i bollen använder Player Live Scoring. Signeringsfunktionen utvecklas just nu och förväntas släppas under senare delen av april.

Så funkar det

Status för GIT e-post och marknadsföring (tidigare MA)

Nu är vi igång med pilotprojektet och pilotklubbarna har uppstartsmöte den 25 mars. Mellan 15 april och 1 maj sker sedan den skarpa starten, då pilotklubbarna kan börja använda systemet. Målet är att alla golfklubbar, distrikt och förbund ska ha möjlighet att använda samma verktyg för e-postutskick.

Allt om pilotprojektet

Uppdateringar i nya GIT (GIT online)

Arbetet fortsätter enligt roadmapen. Nästa uppdatering kommer 20 april och inkluderar bland annat:

  • Skicka e-post från starttidsschemat
  • Gruppbokning och uppdatering i bokning
  • Klubb- och webbinfo
  • Uppdatering av samtliga automatiserade mejl
  • Återbetalning i starttidsschemat
  • GIT e-post

Det som tyvärr inte blir klart till den här säsongen och som tidigare utlovats är artikelschemat. Det visade sig var långt mer komplicerat än vi estimerat och därför beslutade vi att prioritera ovanstående punkter istället.

Se roadmap här

 

Möte med referensklubbar

Under vecka 11 genomfördes årets första möte med referensklubbarna för nya GIT. Förutom en uppdatering av nuläget gick vi även igenom Person, där vi utvärderade hur många adresser, e-postadresser och telefonnummer vi har behov av i GIT. Ett bra sätt att bekräfta att vi är på rätt väg.

 

Webbutbildning: Lär dig mer om Analys & statistik

Tre nya chanser att gå den populära introduktionsutbildningen i verktyget GIT Analys & statistik, där du kan se och analysera klubbens medlemsstruktur och bokningsmönster. Utbildningen tar cirka 45 minuter och riktar sig till dig som anställd eller förtroendevald i en golfklubb.

 

Datum och tid: 13 april kl. 15.00 samt 14 april kl. 9.00 och 17.00. Anmäl dig senast 12 april. 

 

Ny kurs i GIT-skolan

Den här veckan släpptes en ny kurs i GIT-skolan: ”Jobba med data i GIT”. Fokus ligger på rapporter och du får många tips på vad du kan använda de olika rapporterna till.

Detta är den sjätte av flera kurser att välja på. Andra kurser du hittar i GIT-skolan är bland annat "Ny i receptionen", "Administrera handicap", "Administrera Grönt kort" och "GIT Online starter". Det är möjligt att bara titta på delar av en kurs, och du kan alltid gå tillbaka för att se ett enskilt stycke. Och kom ihåg, GIT-skolan är alltid öppen!

För att gå någon av kurserna, logga in med ditt Golf-ID och det lösenord du använder till Min Golf.

Till GIT-skolan

 

Tills vi hörs igen!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se