Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2021-05-07

Välkommen till ett nytt utskick av GIT Informerar! Den här veckan kan du bland annat läsa om vårens webbutbildningar, det senaste i nya GIT och få tips på hur du registrerar återvändande golfare.

Hej,

Välkommen till ett nytt utskick av GIT Informerar!

Statusuppdatering nya GIT

Automatiserade mejl
En hel del fokus ligger fortsatt på att färdigställa de automatiserade mejlen. Senast ut att bli klara är utskicken för de nya golfare som startar sin resa in i golfen via borjaspela.golf.se. Det som nu återstår är samtliga tävlingsmejl och gruppbokningsmejl från nya GIT.
 
Pilotprojektet
Pilotklubbarna har fått börja med att göra sina urval och får nu möjlighet att skicka ut mejl från GIT e-post. Vår ambition är att tillsammans med klubbarna komma fram till vilka funktioner som saknas, så att vi kan justera detta innan tjänsten släpps till alla golfklubbar.
 
Nya funktioner i bokning
En mängd ärenden läggs också till i bokning – stort som smått kring gruppbokning, förbättrad funktion vid utskrift av scorekort med mera.
Läs mer på sidan GIT Roadmap » 
 
➤ Filmer om nya releasen
På sidan som handlar om den senaste releasen kan du se tre filmklipp om tre av de nya funktionerna i releasen: återbetalning, gruppbokning och skicka e-post från starttidsschemat.

➤ Referensgruppsmöten
Vi har precis kommit igång med referensgruppsmöten, som vi räknar med att fortsätta ha cirka sex gånger per år. Härigenom får vi mycket värdefull input och möjligheter att prova nya idéer. Temat för nästa möte är ekonomi.

➤ Nästa release planerad till 8 juni
Innehållet till denna release är inte helt spikat ännu, jag får återkomma om det. En tid till ligger däremot stort fokus på bokning, gruppbokning och starttidsschemat. Efter det här tillfället pausar vi fler releaser under en period, så att vi inte riskerar en stabil drift under sommaren.

 

Adressuppgifter saknas i GIT

Just nu saknas uppgifter på väldigt många personer i GIT, vilket påverkar alla golfklubbar och administratörer på ett eller annat vis. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att registret är uppdaterat, så jag vill be om att ni i nästa utskick till era medlemmar påminner dem att logga in på Min Golf och uppdatera sina adress-, telefon- och e-postuppgifter. Var också uppmärksam när du fyller i uppgifter om nya medlemmar, så att det blir korrekt.

Som vi tidigare berättat kommer vi se över samtliga adress- och telefonfält under september. Det här är en del i våra insatser att förbättra registerkvaliteten för alla som arbetar med personuppgifter i GIT, och innebär att en del fält blir obligatoriska att fylla i och andra kommer att tas bort. 

 

Vårens webbutbildningar – filmer

Nu finns vårens webbutbildningar med tillhörande presentationer publicerade på utbildningssidan. Välj mellan filmer om Start av säsong del 1 och del 2, Hantera företag, Uppläggning & webbokning av golfbil och tre filmer om GIT Tävling. Du kan antingen se hela filmerna eller bara de avsnitt du är intresserad av!

Till utbildningarna »

 

Tips: Att registrera återvändande golfare

Om en person vill återuppta golfen efter några års uppehåll och tidigare har haft ett Golf-ID, kan du hitta denne i GIT:s historikdatabas, under förutsättning att personen registrerades med personnummer när hen skapades i GIT.
 
Gå till ”Ny person” och markera rutan ”Registrera med personnr”. Skriv in personnumret (ååååmmdd-xxxx) och klicka på ”Kontrollera”. Om personen hittas, visas dennes tidigare Golf-ID, namn och senast kända handicap. Om du vill lägga upp personen som medlem klickar du på OK. Personen får då sitt "gamla" Golf-ID. Komplettera sedan med övriga uppgifter precis som vid upplägg av en helt ny person.

Se mer om hur du gör »

 

Tills vi hörs igen!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se

 

Ps. vill du eller någon annan på klubben få dessa nyheter i din mailbox? GIT-informerar skickas ut ca. var 3.e vecka till klubbens primära e-postadress och följande roller i GIT: Kansli/Reception, Klubbchef/VD/Intendent, Mottagare av GIT-information. Läs här hur du lägger upp klubbens kontaktpersoner i GIT ds.