Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2021-05-28

I detta utskick av GIT Informerar kan du bland annat läsa om konsulttjänster som du på klubben kan utnyttja från och med i höst, uppdateringar i nya GIT och en ny lösning som ersätter OnTag tävlingsscorekort.

Hej,

I detta utskick av GIT Informerar kan du bland annat läsa om konsulttjänster som du på klubben kan utnyttja från och med i höst, uppdateringar i nya GIT och en ny lösning som ersätter OnTag tävlingsscorekort.

Min Golf bokningsapp

Bokningsappen har nyligen uppdaterats med följande:

➤ Du kan nu registrera handicap enligt det nya världshandicapsystemet. Registrera hål-för-hål eller totalpoäng för 9, 12 eller 18 spelade hål.
➤ Via knappen ”Information” i kalendervyn kan du få upp information om klubb och vald bana.

Se mer om uppdateringarna här »

 

Konsulttjänster för klubben

För att kunna erbjuda mer utbildningshjälp till golfklubbarna förstärkte vi tidigare i år GITs utbildningsteam med Helén Arnoldson och Johan Hillblom, som har hjälpt till att hålla i webbutbildningar under våren. I höst kommer din klubb kunna dra ännu mer nytta av Heléns och Johans kompetenser och beställa enskilda konsulttjänster av dem.  

Under konsultationstiden kan ni välja att fördjupa er i vissa funktioner eller avsnitt genom mer ingående utbildning, eller att få hjälp med inställningar för vissa funktioner eller moment. Mer info om hur du går tillväga för att beställa konsultationstid kommer under hösten. 
 
Är du själv intresserad av att hjälpa till som konsult? Vi söker ytterligare en person att utöka teamet med. Om du känner dig manad, skicka ett mejl till christoffer.hedlund@golf.se.

Lär känna Helén och Johan »

Det här kommer i releasen 8 juni

Stort fokus har lagts på starttidsschemat, bokning och gruppbokning och vi börjar nu bli klara för säsongen med dessa funktioner. Fortsatt arbete får vänta till efter högsäsongen, för att inte riskera någon eventuell störning.

Det som är med i releasen den 8 juni är: 

➤ Hantera och redigera en gruppbokning. Du kan nu byta ut spelare i en gruppbokning genom en drag and drop-liknande funktion, likt den som finns i gamla GIT.
➤ Betalning av starttider. För de klubbar som använder denna funktion med en fristående kassa kommer det nu gå att betalmarkera en starttid, samt markera den som återbetald.
➤ Bättre hantering av scorekortsutskrift från schemat.

Nya funktioner kommer även på området för klubb- och webbinfo. Följande inställningar blir synliga i Min Golf, Min Golf bokningsapp och i bokningsmejl:

● Möjlighet att lägga till klubbens egen logotyp.
● Du kan välja att tidsstyra klubbens bokningsinformation.

 

Fokus på annat än releaser i sommar

Vi pausar inte nyutvecklingen men kommer inte att släppa några nya funktioner. Istället pågår planeringen för fullt inför sommarens och höstens utvecklingsprojekt med workshops, avstämningar och förankring med många klubbrepresentanter. Stort tack till alla er som bidrar!
 
Under hösten kommer vi be ett antal klubbar om hjälp att genomföra ett pilottest när det gäller årsfakturering. Målet är att automatisera hela årsfaktureringen så långt det går för dig på klubben.

 

Tips för sommarpersonalen

På Onlinehjälpen och GIT-skolan finns många digitala utbildningar av olika längd som kan hjälpa ny- och säsongsanställda att lära sig mer om funktioner i nya GIT. Kurserna passar även utmärkt för dig som har arbetat ett tag men vill fräscha upp minnet.

Se mer om kurserna här »

Ny lösning ersätter OnTag tävlingsscorekort

Under våren har en ny sorts tävlingsscorekort presenterats, framtaget av Golfbox som också utvecklar hela GIT Tävling. Det nya tävlingsscorekortet är lätthanterligt, då du bara behöver åtkomst till en webbläsare för att kunna föra in scoren (ingen app krävs). 
 
Golfbox scorekortlösning kommer ersätta OnTags app-baserade scorekort, som från och med den 9 juni inte längre kommer vara tillgängligt. Hur sker övergången?

● Kryssrutan under tävlingens grundinställningar kommer inte längre att visas, förutom i de tävlingar som redan har aktiverat inställningen. I alla nya tävlingar kommer kryssrutan inte synas alls.
● Om du kopierar en tävling kommer kryssrutan inte att visas i den nya tävlingen.
● Befintliga tävlingar som redan har inställningen kommer inte att ändras, men vi förväntar oss att inställningen inte kommer att ha någon effekt eftersom kopplingen till OnTag är borttagen.

Vi föreslår att den på klubben som ansvarar för tävlingarna redan nu går in och tar bort möjligheten att använda OnTags scorekort på era tävlingar.

 

Tills vi hörs igen!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se

 

Ps. vill du eller någon annan på klubben få dessa nyheter i din mailbox? GIT-informerar skickas ut ca. var 3.e vecka till klubbens primära e-postadress och följande roller i GIT: Kansli/Reception, Klubbchef/VD/Intendent, Mottagare av GIT-information. Läs här hur du lägger upp klubbens kontaktpersoner i GIT ds.