Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2021-08-20

Hoppas att du har haft en bra sommar hittills! Nu är det dags för höstterminens första GIT Informerar. Den här gången får du bland annat information kring nästa release av nya GIT, de kommande projekten – och några tips kring GIT Tävling.

Hej,

Hoppas att du har haft en bra sommar hittills! Nu är det dags för höstterminens första GIT Informerar. Den här gången får du bland annat information kring nästa release av nya GIT, de kommande projekten – och några tips kring GIT Tävling.

 

Det här kommer i nästa release

Hösten är en skördetid, och det är vad vi kommer att uppleva med nya GIT också! Här är nyheterna som kommer i releasen den 21 september.

● Person – vi fortsätter komplettera avsnittet Person, så att det blir mer och mer komplett. Nu lägger vi även till Familjegrupp och Kö.

● Bokning – här kommer ett par ärenden kring gruppbokning som inte kom med vid förra releasen.

● Ekonomi – allt vi har utvecklat för Ekonomi i sommar är för att vi i nästa steg ska ha möjlighet att utveckla Tilldela avgifter och Fakturera:
› Fler säljföretag (se fler detaljer nedan)
› Söka avgifter/artiklar
› Artikelgrupper
› Administrera avgifter/artiklar (övre delen, då vi gör denna utveckling i två steg)
› Transaktionslistor

Vi återkommer med fler detaljer kring innehållet, samt hur långt servicefönster vi behöver under releasedagen, när vi närmar oss 21 september.

Projektet ”Fler säljföretag i GIT”

Syftet med projektet är att skapa ett stöd för de golfklubbar som består av både klubb och driftsbolag, där driftsbolaget även fakturerar medlemsavgiften.
Med den här funktionen kommer du ha möjlighet att skapa fler än ett säljföretag i GIT, samt kunna:

✓ Lägga upp ett säljföretag för klubben och ett för driftsbolaget. Varje säljföretag har eget avtal med Swedbank Pay.

✓ Koppla de artiklar du har upplagda i GIT till det säljföretag du väljer.
› Du kan lägga upp kontonummer och kostnadsställe.
› Moms eller inte lägger du upp via artikelgrupper som tidigare.

✓ Få förslag på vilken köpinformationstext som ska visas för spelaren vid betalning i Min Golf. Det här blir möjligt i och med att korrekt typ av säljföretag läggs upp per artikel.

✓ Erbjuda era medlemmar och gäster att betala sina avgifter direkt i Min Golf, när ni har publicerat dessa.
› Om betalningen gäller avgifter till två olika säljföretag så genomförs två transaktioner direkt efter varandra. Spelaren får korrekt information i varje steg.

✓ Få in alla transaktioner på en transaktionslista, där förstasidan blir en sammanställning av försäljningen för ett valt datumintervall, med information om kostnadsställe och kontonummer.

Det här är det första steget i projektet. Tilldela, Fakturering och stöd i Min Golf kommer i nästa steg. Målet är att skapa en betalprocess som blir så automatiserad som möjligt.

Ytterligare projekt som pågår

● Företag
Funktioner ska utvecklas i nya GIT under hösten/vintern. Vi räknar med att leveransen kommer att ske i flera steg.

● Person
Här pågår ett större projekt som omfattar Vårdnadshavare och Kontaktuppgifter. Vi återkommer med mer information kring detta.

● GIT e-post
Pilotprojektet är avslutat och några delar ska vidareutvecklas innan vi startar utrullningen till samtliga golfklubbar.

Se roadmap här »


Fönster stängs i GIT – så kommer det gå till

I takt med att vi flyttar över allt fler funktioner från gamla till nya GIT, har vi under sommaren behövt ta beslut om hur den fortsatta nedstängningen av fönster (menyval) i gamla GIT ska gå till.

Följande princip kommer att gälla, där vi i första hand väljer alternativ 1 och i andra hand alternativ 2. I sista hand, om alternativ 1–2 inte går att genomföra för att vi gjort större ändringar i funktionalitet och skapat nya tabeller, väljer vi alternativ 3.

1. Funktioner som lanseras i nya GIT finns kvar och är möjliga att redigera även i gamla GIT.
Exempelvis: Boka samt redigera Starttid och Person. Syns och kan redigeras både i gamla och nya GIT.

2. Funktioner i gamla GIT dimmas*. De syns och visar fortsatt korrekt värde i gamla GIT, men det går endast att redigera fälten i nya GIT.
Exempelvis: HCP-fält på Person. Syns i gamla GIT men kan endast redigeras i nya GIT.

3. Hela fönstret (menyvalet) i gamla GIT stängs. Funktionen kommer då endast vara möjligt att se och redigera i nya GIT.
Exempelvis: Klubb- och webbinfo. Stängs i gamla GIT 21 september.

*Fälten är fortsatt synliga, men i en svagare ton.

Kör du fast? Kontakta klubbsupporten så hjälper de dig, eller kika på Onlinehjälpen. Här finns svar på de flesta frågor kring nya GIT.


Nyhet i GIT-skolan

En ny utbildning, ”Analysera statistiken”, finns tillgänglig. I den här kursen får du hjälp att fatta bättre beslut genom att använda verktyget Analys och statistik. Du lär dig ställa rätt frågor och hitta svaren i den stora mängd data som GIT tillhandahåller.

Vi tittar närmare på tre exempel där du kan använda verktyget:

● Ta fram snabba nyckeltal till mötet
● Använd bokningsstatistik inför extra banarbete
● Ta fram träningsprogram utifrån medlemsstatistik

Till kursen »

GIT Tävling: Försvunnen startlista

Om startlistan försvinner från en tävling (som inte är VSOP) – gör så här:

● Gå in på Ronder och välj formatet Spelform
● Kryssa ur alla tee-inställningar och spara
● Gå sedan in på Banor och uppdatera
● Nu finns startlistan igen!

Tips i Nya GIT: Visa fler medlemskap i Personbild

Efter att ha sökt upp en person via Sök person kan du i personbilden se om denne har medlemskap i flera klubbar. Infon visas både om personen är medlem hos er eller inte.

Läs mer här »

 

Allt gott!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se

 

Ps. vill du eller någon annan på klubben få dessa nyheter i din mailbox? GIT-informerar skickas ut ca. var 3.e vecka till klubbens primära e-postadress och följande roller i GIT: Kansli/Reception, Klubbchef/VD/Intendent, Mottagare av GIT-information. Läs här hur du lägger upp klubbens kontaktpersoner i GIT ds.