Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar 2022-01-27

Hej,
Årets första GIT-informerar är fullspäckat med nyheter! GIT e-post rullar igång, 15 februari kommer en ny release och mycket annat.

Nu kör vi 2022!

Skickat till klubbens primära e-postadress och följande roller i GIT: Kansli/Reception, Klubbchef/VD/Intendent, Mottagare av GIT-information.

Betalning i GIT från 2023

Som vi tidigare meddelat kommer Ekonomiväxeln att försvinna från och med nästa år. Detta på grund av att vi inte kan garantera säkerheten och kvaliteten i den lösningen.

För att kunna trygga utveckling och leverans av säkra och smidiga betalningslösningar, har vi därför i dagsläget begränsat oss till tre alternativ i nya GIT. Följande möjligheter kommer att finnas från och med 2023:

Avgifter via Min Golf

Detta är ett enkelt sätt att både kunna tilldela avgifter och meddela medlemmar att de har avgifter att betala. Läs mer här »

Skicka fakturor via FINQR

Du kan tilldela och skapa fakturaunderlag i GIT, som sedan används i FINQR-portalen för utskick av fakturor. FINQR har koppling till de största och vanligaste ekonomisystemen. Läs mer här »

Användning av en SIE-fil

Via denna fil kan du exportera fakturaunderlag och medlemmar till valfritt ekonomisystem.


Klubben kommer att kunna välja ett av dessa tre alternativ, eller en kombination av dem.

Beslut om eventuella ytterligare alternativ för betalningar i nya GIT kommer att tas tidigast i höst. Ni kommer hållas uppdaterade om övergången och nuvarande Ekonomiväxel kommer att fungera under hela 2022.

Ny film om att betala via Min Golf

Eftersom betalsidorna i GIT har uppdaterats har vi tagit fram en ny film för betalningsflödet.

Har din klubb lagt upp avgifter i Min Golf? Tipsa gärna era medlemmar om filmen på hemsidan eller via nyhetsbrev. Läs mer här »

Nu startar nya GIT e-post!

Genom det nya verktyget för mejlutskick finns alla möjligheter att lyfta er kommunikation. Passa på att anmäla er redan idag! Vi kopplar på klubbar och distrikt i anmälningsordning. Planen är att alla klubbar ska vara anslutna i slutet av april. Läs mer och anmäl klubben »

Vill du lära dig mer om verktyget och dess användningsområden? Anmäl dig till något av vårens webbinarier. Info och anmälan här »

På Onlinehjälpen hittar du manualer, användningsområden, frågor & svar och en do’s & dont’s. I början av februari kommer det också finnas en digital utbildning om GIT e-post i GIT-skolan. Lär dig mer här »

Kontaktpersoner får e-post till sin primära adress

I samband med att GIT e-post införs försvinner möjligheten att ha flera e-postadresser till en och samma person.

Personer som är upplagda som kontaktpersoner för klubben eller distriktet med en alternativ e-postadress kommer därför nu istället få dessa mejl till sin primära e-postadress (den adress personen har angett i Min Golf).

Vi undersöker om vi kan hitta en lösning på detta i framtiden.

Det här kommer i nästa GIT-release 15 februari

Kommande release innehåller flera fokusområden. Den tar oss också ett stort steg närmare slutmålet för Person.

Person

✓ Första steget av Vårdnadshavare i GIT införs. Det innehåller alla delar i GIT. Ni som är administratörer på en klubb har nu tre månader på er att koppla samman era underåriga med deras vårdnadshavare. Vi har tagit fram två rapporter som ska underlätta detta arbete för er.

När en ny underårig läggs upp i GIT måste man koppla en vårdnadshavare till den personen. Tänk på att både underåriga och vårdnadshavare behöver vara registrerade med personnummer.

Det andra och sista steget beräknas till maj 2022. Det kommer att innehålla ändringar i Min Golf samt att vårdnadshavare kan reglera vad deras underåriga får göra på Min Golf.

✓ På en persons kontaktuppgifter tar vi nu bort en adresstyp (arbete), ett antal telefonnummer och faxnummer. Kvar blir:

➤ Två adresser (bostad och alternativ), varav en kan ha fakturamarkering
➤ Två telefonnummer, varav en kan vara primär
➤ Två e-postadresser, varav en kan vara primär

OBS! Från och med denna release kan du inte längre uppdatera adress, telefonnummer eller e-post på en person i gamla GIT.

✓ Flikarna Avgifter och Skåp slås samman och blir till en gemensam flik i nya GIT.

Bana

Steg 1 av Bana genomförs och innebär följande möjligheter:

✓ Skapa en ny bana

✓ Titta på befintliga banor. För närvarande kommer du bara kunna se en del av inställningarna för respektive bana.

✓ Den nya funktionen Översiktsvy släpps. Här kan du se de olika inställningar som är gjorda på upplagda banor. Nu finns den som tabellvy, framöver kommer det även finnas en kalendervy. Denna funktion kommer att ge en bättre överblick över klubbens inställningar.


Design och användarvänlighet

Releasen innebär en ny menystruktur. Mer och mer kommer på plats av den nya designen. Arbetet görs parallellt med utvecklingen och därmed tas ett steg i taget.


Ett antal webbinarier planeras till den 16:e februari, i samband med releasen. Vi återkommer med inbjudan. Till dess kan du läsa och följa utvecklingen via länken här »

Vårens webbinarier

Passa på att ta del av våra webbinarier under våren! Där får du tips på hur just din klubb kan tillgodogöra sig funktioner som underlättar arbetet. Dessutom får du chans att ställa frågor till utbildarna.

Vårens program:

➤ Hantera företag
➤ Nyhetspass i Nya GIT
➤ Start av säsong del 1
➤ Start av säsong del 2
➤ GIT Tävling: Uppläggning av en tävling
➤ GIT Tävling: Genomförande av en tävling
➤ GIT Tävling: Avgifter, klubbgrupper & Order of merit

Läs mer och anmäl dig här »

Tips från klubbsupporten: Personer med uppdrag

Behöver klubben lägga upp en ny person på ett uppdrag? Så här gör ni:

1. Lägg till uppdraget på personbilden
2. Tryck på knappen ”Skapa konto”
3. Detta genererar en sexsiffrig kod till personens e-postadress
4. Personen loggar in på gamla GIT med golf-id och den sexsiffriga koden
5. En ruta om att byta lösenord kommer upp. Fyll i den sexsiffriga koden som gammalt lösenord och välj nytt lösenord
6. Med det nya lösenordet kan personen logga in i gamla och nya GIT, samt GIT Tävling, beroende på rättigheter

Har ni redan personer med uppdrag? Se då över giltighetstiden på dessa. Har personens eller uppdragets giltighetstid passerat ska du först förlänga själva uppdraget, därefter personen som ska ha uppdraget.

OBS! I år kommer de administratörer som hanterar personinformation i GIT behöva vara upplagda där själva med personnummer. Börja gärna förbereda detta redan nu. Läs mer om uppdrag »

 

Tills vi hörs nästa gång...

Allt gott!

Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
ylva.skannestig@golf.se