Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Informerar September 2020

Hej!

Ett par veckor in på höstsäsongen börjar det klarna vad som måste prioriteras. I det här brevet får du ett axplock av information om vad som har gjorts, vad som pågår just nu och vad som planeras. Bland annat status för PayEx och betalningslösningar, GIT Online och tips på utbildningar under hösten.

Stabil drift

Den 1 september lanserade vi åtgärder som har medfört en mycket stabilare drift, främst för Min Golf. Ändringarna är även testade mot ett högt användartryck på nästan en miljon sidvisningar per dag, med bra resultat.

 Under november ska hela miljön som GIT Tävling ligger i uppdateras, enligt plan. Teamet jobbar också med att förbättra övervakningen och de prestandatester vi regelbundet utför.

Höstens GIT-utbildningar

Som ni säkert har noterat erbjuder vi på grund av Covid-19 inga fysiska utbildningar denna höst, utöver medverkan på HUA, GUA samt GIT 3-stegsutbildningen på Omberg. Under hösten genomförs dock ett antal webbutbildningar. Du hittar också bra hjälp i GIT-skolan och våra instruktionsfilmer.

Se instruktionsfilmer kring de olika delarna av GIT

Här hittar du GIT-skolan

Anmäl dig till höstens webbutbildningar 

Samtidigt har vi inte tillräckligt med resurser att driva GIT-utbildningar i den utsträckning vi önskar. Är du intresserad av att ge GIT-utbildningar under våren (som konsult), hör gärna av dig till mig på ylva.skannestig@golf.se.

Release 30 september

Onsdag 30 september kl. 21.00 släpps nästa release av GIT, GIT Online, GIT API och Min Golf. Alla system kommer då att stängas av under cirka en timme. För mer information, klicka här.

Statistik kring bokningar och medlemmar

BI-projektet via Players 1st är ett samarbetsprojekt mellan flera nordiska länder. Just nu pågår utveckling av ”BI-stödet” hos det danska bolag som även levererar medlems- och gästundersökningar till svenska golfklubbar.

Från SGF:s sida är det mesta klart och vi ser fram emot att få se en första demo om ett par veckor. Vi räknar med att ha levererat steg 1 till alla klubbar före jul. Klubbrådgivarna är involverade och kommer att hjälpa till när stödet ska införas.  

GIT Online

Det mesta inom ”boka starttid” är nu levererat i och med kvällens release. Gruppbokning är utvecklat men inte färdigtestat, därför kommer det inte med i denna release.

Andra saker som sker inom GIT Online just nu:

  • Kravarbetet kring personbilden går nu in i slutskedet. Utvecklingen startar inom de närmaste två veckorna.
  • I samarbete med klubbrådgivarna har vi startat en förstudie kring Ekonomi 2.0, där målet är att leverera en roadmap och ett första underlag av verksamhetskraven. Vi räknar med att flytten av allt som rör ekonomi kommer ta flera år, så här får vi leva med att ha både GIT och GIT Online i produktion samtidigt. En stor utmaning för både er och oss som vi måste planera noga för.
  • Vi har startat en utredning kring nästa generations rapportverktyg. Under hösten hoppas jag att vi har en plan för hur vi tar oss från dagens rapporter i GIT till rapporter i GIT Online.

Webbetalning och Swedbank Pay (PayEx)

Efter mycket arbete hos både oss och Swedbank är jag väldigt glad att berätta att vi har en bra plan för att gå vidare. Här kommer en mängd detaljer.

Åtgärder från SGF

GIT:

Transaktionslistan är justerad och innehåller från kvällens release betalsätt och möjligheten att ta ut en lista för alla säljande kanaler. Tävlingsavgifter får vi tillsvidare fortsätta ta ut via GIT Tävling.

Min Golf och appen MG Bokning:

Problem 1: Spelaren ser inte kvitton på köp.
Problem 2: När en person valt att betala via PayEx faktura står det ”kvitto” på spelarens köp i Min Golf.

Lösning: Samla spelarens kvitton på Min Golf och justera så att det står ”orderbekräftelse” på fakturaköp gjorda via PayEx. Utredning pågår fortfarande kring hur vissa av dessa tekniska delar ska lösas, vi får återkomma.

GIT Tävling:

Problem: Spelare anmäler sig till tävling och betalar med Swish. Betalningen går igenom, men spelaren blir inte anmäld till tävlingen.

Lösning: Detta ska naturligtvis inte vara möjligt. Vi har rättat detta ”fel” två gånger så just nu utreder vi om vi kan ändra flödet i betalningen för att säkerställa att detta inte kan ske i framtiden. Jag får återkomma i frågan.

Funktionen Återbetalning, som tidigare fanns i GIT Tävling och där spelare som avanmälde sig fick en automatisk återbetalning (under förutsättning att klubben satt den egenskapen på tävling) ska återinföras. Vi räknar med release senast i december/januari.

Åtgärder från Swedbank Pay / PayEx

Kreditupplysningen:

Problem: När köparen väljer att betala med faktura står det felaktigt att Svenska Golfförbundet är uppgiftstagare vid den kreditupplysning som görs.

Lösning: Texten är ändrad till ”Denna kreditupplysning gjordes när du påbörjade ett köp med Swedbank Pay. Gå in på swedbankpay.se om du har frågor.” Detta finns redan nu i produktion.

Swishbetalning:

Problem: När spelaren gör en Swishbetalning står det på kvittot i Swish, och kontoutdraget hos banken, att betalningen är gjord till SGF AFFU. Här måste klubbens namn anges. 

Lösning: Det står ett generiskt marknadsnamn på kontoutdraget vid Swishbetalning. Samtliga golfklubbar kommer tyvärr även fortsättningsvis att ha samma text i Swishappen, ex. "Svensk golfklubb". Om spelaren klickar på betalningsdetaljerna så kommer däremot säljande klubb att visas. Detta kräver anpassningar i GIT, vilket vi planerar att göra under hösten. 

Kortbetalning:

Problem 1: Precis som vid Swishbetalning står det på spelarens kontoutdrag och hos banken att betalningen är gjord till SGF AFFU. Även här vill vi att klubbens namn ska anges.

Lösning: En ny konfiguration i PayEx gör det möjligt att redovisa den specifika golfklubben. Räknas vara i produktion 15 oktober.

Problem 2: Kommunikationen mellan PayEx och GIT möjliggör inte att skicka med information till PayEx kring betalningen. Vi vill få mer information från PayEx så att det kan redovisas på transaktionslistan i GIT.

Lösning: PayEx utökar möjligheterna för GIT att skicka med mer information kring köparen och köpet. Klart i PayEx senast 15 december och kräver anpassning i GIT som vi kommer att prioritera.

PayEx backoffice

Problem 1: Golfklubbspecifika utbetalningsintervaller medges inte och därför har vi valt daglig utbetalning.

Lösning: En ny konfiguration i PayEx gör det möjligt med specifika utbetalningsintervaller (varje klubb kan välja själv). Klart senast 15 oktober.

Problem 2: Rapporter. Golfklubben kan endast hämta transaktionslistor i PayEx admin för samma tidsintervall som utbetalningsintervall.

Lösning: Utveckling pågår för att göra det möjligt att ta ut en rapport med egenvalt datumintervall. Ambitionen är att släppa detta senast 9 oktober. OBS! Till produktionssättningen kommer PayEx ha laddat in samtliga transaktioner från 1 juni till dagens datum. Transaktioner gjorda tidigare än 1 juni laddas in under oktober månad.

Problem 3: PayEx backoffice är krångligt och sämre än tidigare.

Lösning: SGF och PayEx planerar gemensamma webbinarier för användare, där vi går igenom hela processen. Vi återkommer när detta erbjudande är utlagt.

Vi har fortfarande områden inom webbetalning som behöver stabiliseras ytterligare, och utredning kring detta är prioriterat. Det här är verksamhetskritiskt för alla som använder webbetalning och vi vill vara så säkra som möjligt att de ändringar som görs är stabila och hållbara inför framtiden.   

Vår samlade bedömning är att om vi får allt detta på plats så har vi både en riktigt bra process och en stabil miljö på plats till säsongen 2021.

____________________________________________________

Arbete och utveckling pågår inom fler områden, återkommer med mer uppdateringar.

Ha en fin höst tills vi hörs igen!

 Med vänliga hälsningar,
Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)