Kassa OSCAR

Senast uppdaterad:

Skriv ut

OBSERVERA ATT SIDORNA INTE ÄR UPPDATERADE SEDAN 2013. SIDORNA LIGGER KVAR PUBLIKT FÖR DE KLUBBAR SOM FORTFARANDE ANVÄNDER OSCAR MEN VI GARANTERAR INTE NÅGRA FUNKTIONER.

Support och supportavtal sköts from 2015 helt av Micros 08-722 33 00.

Under menyn Ekonomi » Inställningar » Kassa anger man om man har installerat och vilka typer av avgifter som skall hanteras av OSCAR. 

 

I denna dialogruta anger man att man har Oscar samt om man vill använda OSCAR för betalning av tävlingsavgifter och/eller starttidsavgifter.
Här anger man också om man vill att avgifter och/eller medlemskapet skall aktiveras automatiskt vid faktureringen.

Beskrivningen av OSCARS funktioner är indelade i två huvuddelar Backoffice  som beskriver inställningar och anpassningar för klubben och Kassan där kassa- och betalfunktionerna beskrivs, se även rubrikstrukturen till vänster.

Länkar

Oscarkassan ej aktiverad i GIT - Aktivera artikelgrupper

Använder man inte OSCAR måste man kryssa i alternativet Aktivera hantering av artikelgrupper i GIT.
(Man måste alltså välja att aktivera antingen Oscar eller Artikelgrupper).

 

 

Detta alternativ ger möjlighet att skapa egna artikelgrupper och ändra befintliga artikelgrupper. Artikelgrupperna i GIT används främst för att styra ev Moms om man inte har OSCAR installerat.
Dessa används t.ex. om man använder XPOS som kassasystem eller använder webbetalning.

Läs mer om hur man skapar och ändrar artikelgrupper på sidan Admin » Avgifter » Artikelgrupper .

 

Betalning utan OSCAR

 

Det finns en enkel betalningsfunktion för de klubbar som inte använder OSCAR.

När man klickar på kommandot Kassa i tidbokningen eller tävling visas denna dialogrutan, när man inte har bockat i att man vill använda OSCAR för starttidsavgifter eller tävlingsavgifter.
När man klickar på Betala så skrivs en betalmärkning (B) i den bokade tiden i starttidsschemat resp deltagarlistan för tävlingen.