Backoffice

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Backoffice är ett administrationsprogram i OSCAR där man gör inställningar och anpassningar för klubbens specifika installation. Man börjar med att lägga in kontonr för koppling till ekonomisystemet samt inläggning av nya artikelgrupper och artiklar.

Synkronisering med GIT beskrivs under Kassafunktioner.

Generellt om Backoffice

När man har loggat in i Backoffice visas 5 applikationsknappar till vänster. Om knapparna inte syns klicka funktionsknappen Alt+2 eller håll ner Alt-tangenten och tryck på 2. Antalet applikationsknappar kan skifta beroende på behörigheten.

 
 
     
 • Klubb

 •    
 • Terminaler

 •    
 • Operatör

 •    
 • Artikelgrupper

 •        
 • Artiklar

 

Under menyraden finns de funktionsknappar som man använder i Backoffice. Tryck på funktionsknappen eller motsvarande tangentkommando.

   

Klicka på knappen eller tryck motsvarande kommando för att utföra funktionen

 • Alt+2. Visar/gömmer applikationsknapparna.
 • Ctrl+E. Stänger aktuellt fönster
 • F4 Söker fram innehåll i ett fönster. Tryck alltid F4 när du öppnat ett fönster för att visa alla ingående rader i respektive fönster.
 • Ctrl+S. Sparar ev ändringar. Klicka alltid Ctrl+S när du har ändrat någon uppgift.
 • Ctrl+T Bekräfta
 • Ctrl+D Delete, Tar bort markerad rad
 • Ctrl+P Print, Skriver ut första rapporten som hör till respektive fönster
 • Höger-vänster pilarna bläddrar mellan fälten i ett fönster.
 • Upp-ner pilarna bläddrar mellan raderna i ett fönster.
 • F2 Rensar innehållet i alla fält i ett fönster
 • ? Visar onlinehjälpen för GIT och OSCAR.

Menyraden högst upp ändrar innehåll i menyerna beroende på vilket fönster som är öppet och aktivt. Framförallt är det Rapportmenyn som ändras med aktuella rapporter som kan skrivas ut från det aktiva fönstret.

Länkar

Länkar till undersidor i backoffice, eftersom Oscar är uppgraderad sedan manualen skrevs ser vissa bilder något annorlunda ut:

SGF Golfsystem har tagit fram en rekommendation hur man kan använda betalsätt och negativa artiklar för att styra redovisningen. Läs Rekommendation artiklar och betalsätt.