Artikelgrupper

Senast uppdaterad:

Skriv ut

OBS

Att göra första gången efter installation av OSCAR
Första gången man startar OSCAR efter installationen måste man flytta över befintliga artikelgrupper från GIT till OSCAR.

Logga in på kassan och tryck på funktionsknapp Nästa och därefter på Art Grp Från GIT. När du därefter öppnar artikelgrupperna i backoffice finns GIT:s artikelgrupper i listan. Dessa måste kompletteras med kontonr och eventuell momskod enligt nedan.

Artikelgrupper används för att gruppera artiklar samt för koppling till olika försäljningskonton i bokföringen. Man kopplar alltid en momssats till en artikelgrupp. Redovisar klubben moms måste man skapa artikelgrupper för respektive momssats.

Skapa en artikelgrupp för varje försäljningskonto som kan bli berörda av transaktioner i kassan.

I GIT knyter man avgifterna till artikelgrupper för att koppla avgifterna till ett konto i bokföringen. Man kan inte skapa eller ta bort artikelgrupper i GIT, man hanterar artikelgrupperna bara här i OSCAR och kopierar över artikelgrupperna till GIT.

I kassan finns det en funktionsknapp för att kopiera över alla artikelgrupper från OSCAR till GIT.

OBS

När man har lagt in nya artikelgrupper i OSCAR, skall man kopiera in dessa till GIT med funktionstangenten Art.Grp till GIT i kassafönstret.

Det finns också en funktionsknapp i kassan för att kopiera Artikelgrupper från GIT till OSCAR, denna användes endast en gång när man första gången installerar OSCAR, för att få över de gamla befintliga artikelgrupperna från GIT.

För att se vilka artiklar som man har kopplat till en artikelgrupp, markerar man en artikelgrupp och klickar på knappen Artiklar i fältet Länkar.

Lägg till en artikelgrupp

Öppna artikelgruppsfönstret med funktionsknappen Artikelgrupper i vänsterkanten.

Om man har visat befintliga artikelgrupper med F4, tömmer man innehållet i alla fält med funktionsknappen F2.

 

Skriv in ett nytt Artikelgruppsnr, skriv in en Benämning och välj en Huvudgrupp och Moms. Klickar man på momsknappen kan man ändra på kontot för momsredovisningen.
Det finns touchknappar med förprogrammerade artikelgrupper inlagda i kassalayouterna. Du kan välja ett av dessa för att förenkla inläggningen av artikelgruppen på en egen knapp i kassan. Läs mer om hur man knyter en artikelgrupp till en artikelknapp under rubriken Touchlayouter » 

Begreppet Huvudartikelgrupp som används för att gruppera artikelgrupperna. Som standard finns endast två huvudartikelgrupper upplagda nr 1 och nr 1100 eftersom en golfklubb normalt inte hanterar stora mängder av artiklar.

Man måste knyta en artikelgrupp till en huvudartikelgrupp. 

För att koppla artikelgruppen till ett konto klickar man knappen Försäljning och skriver in eller väljer konto i fältet Försäljningskonto. Man måste också ange en Försäljningsenhet som alltid är 1 (Styck).

Man sätter också egenskaper (val) på en artikelgrupp via tre bockrutor.

  • Spärrad                          Ingen artikel som finns i artikelgruppen går att sälja
  • Spärrad genom default    Det går inte att sälja direkt på artikelgruppen, bara på artiklarna i
                                         artikelgruppen
  • Rabatt tillåten                 Talar om att det är tillåtet att ge rabatt på artikelgruppen. Fungerar bara vid
                                         försäljning på öppen artikelgrupp dvs försäljning direkt på en artikelgrupp
                                         och inte av en artikel. 

Eftersom man sätter dessa egenskaper på artikelgruppnivå slipper man att tänka på dessa egenskaper för varje enskild artikel. Tänk på detta när ni skapar era artikelgrupper.
Spara med funktionsknappen Ctrl+S eller kortkommandot.

Ändra en artikelgrupp

Öppna artikelgruppsfönstret med funktionsknappen Artikelgrupper i vänsterkanten. Tryck F4 för att visa befintliga artikelgrupper.

Markera en artikelgrupp och ändra i något fält eller bocka i eller ur en egenskap. Fälten Text 1 och Text 2 är fria kommentarsfält.
Spara med funktionsknappen Ctrl+S eller kortkommandot.