Artiklar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns två huvudtyper av artiklar/avgifter:

 • GIT-artiklar (avgifter eller kapitalinsatser). Dessa definieras i GIT och prissätts i GIT med hänsyn till medlemskapstyp, ålder, tidpunkt m.m. via speciella avgiftsregler. Många artiklar används ju också i bokningssammanhang t.ex. greenfee, golfbilar, stugor etc. GIT-artiklar måste ha ett artikelnr mellan
  1 och 99 999.
 • Försäljningsartiklar definieras i OSCAR. Denna typ av artiklar är allt som man inte definierar i GIT.
  Det är normalt olika prylar som man säljer samtidigt som tar betalt för olika avgifter i samband med golfspel. Artikelnr måste vara större än 99 999 på alla försäljningsartiklar.

Alla artiklar som säljs, både GIT-artiklar och försäljningsartiklar, måste finnas i OSCAR. När man tar betalt för en GIT-avgift (greenfee, tävlingsavgift etc) i OSCAR, kopieras den automatiskt över till OSCAR.
Artiklar som definieras i GIT kan  också kopieras över till OSCAR "manuellt" via en funktionsknapp i kassan. 
I detta fall kopieras även ej aktiva artiklar, men de markeras som spärrade i OSCAR, så de inte kan användas i kassan.

Försäljningsartiklar som du lägger upp i  OSCAR, måste knytas till en artikelgrupp och blir därigenom knuten till ett försäljningskonto.
Alla försäljningsartiklar måste ha ett 6-siffrigt artikelnr, därför kan man skapa ett alternativt artikelnr med färre siffror. Man måste naturligtvis se till att man inte skapar ett alternativt artikelnr till ett artikelnr som redan finns.

Man sätter också ett pris på artikeln. Ett specialfall är en Öppen artikel som har pris = 0, varvid man skriver in ett pris i kassan vid försäljningstillfället.

Lägg till en artikel

Öppna artikelfönstret med funktionsknappen Artikel i vänsterkanten.
Om man har visat befintliga artiklar med F4, tömmer man innehållet i alla fält med funktionsknappen F2.

 

 

Skriv in ett artikelnr som är högre än 99 999. Det finns touchknappar med ett förprogrammerade artikelnr inlagda i kassalayouterna. Du kan välja ett av dessa för att förenkla inläggningen av artikeln på en egen knapp i kassan, skriv också in en ny Benämning. Läs mer om hur man knyter en artikel till en artikelknapp under rubriken Terminaler » Touchlayouter »
Textfälten Text 1, Text 2 och Tangenttext är fria kommentarsfält.

Ange pris

En prislista måste också knytas till artikeln om man inte bockar i egenskapen Öppen artikel, klicka på knappen Priser och välj prislista 100 och skriv in aktuellt pris i första priskolumnen. 

 

Artikelgrupp måste anges, skriv in en artikelgrupp eller klicka på dubbelpilen till höger om knappen och sök fram en artikelgrupp.

OBS

OBS sökningen är versalkänslig.

Lämnar man sökfältet tomt, visas alla artikelgrupper.

Rabatt på artikel

För att man skall kunna ge rabatt på en artikel i kassan, måste man först i backoffice ha angett att det är tillåtet att ge rabatt. Man måste ange detta för varje artikel som skall kunna rabatteras i kassan.

När man aktiverat en artikel klickar man på fliken Försäljning och bockar i fältet Prisförändr. tillåten för att därigenom tillåta att ge rabatt i kassan. 

 

 

Nummersättning

Man måste sätta ett 6-siffrigt artikelnr på nya artiklar i OSCAR, men man kan även sätta ett alternativt artikelnr som är kortare.

 

Klicka fliken Alt. Artikel/klubb och skriv in ett nytt kortare artikelnr s.k. kortnr, tryck Enter och spara Ctrl+S, spara även artikeln när du har skrivit in ett kortnr.

 

OBS

Man måste se till att kortnr inte krockar med ett artikelnr som kommer från GIT.

Artikelegenskaper

Moms behöver inte anges på artikeln, eftersom momssatsen är definierad för artikelgruppen där artikeln ingår.
Man kan sätta många olika egenskaper (val) på artiklarna:

 • Spärrad Artikeln går inte att sälja
 • Öppen artikel Pris anges vid försäljningen i kassan
 • Klar att tas bort Visar om artikeln är möjlig att ta bort
 • Ingen mängdräkning Antal sålda artiklar räknas inte, bara omsättningen
 • Försäljningsartikel Artikeln säljs i kassan. (Om man har lagermodulen eller leverantörsmodulen
  så kan man ha artiklar som bara köps in eller som bara lagerförs och sedan är
  kopplade till andra försäljningsartiklar i systemet).
 • Gästräknare Artikeln räknar upp antalet gäster så fort den säljs. En parameter under driftställe
  måste också sättas för att det skall fungera.
 • PLU finns ej Används ej.
 • Ange Serienr Sätts den så måste operatören ange ett serienr när artikeln säljs i kassan.
 • Tidsperiodstatistik Försäljningen sparas i tidsperiodstabellerna i databasen. Omsättningen på artikeln
  kan sålunda tas ut per tidsperiod.
 • Operatörsstatistik Parametern måste sättas om man vill se artikelns omsättning på operatörsnivå.

Ändra en artikel

Öppna artikelfönstret med funktionsknappen Artiklar i vänsterkanten. Tryck F4 för att visa alla befintliga artiklar.

Markera en artikel och ändra i något fält eller bocka i eller ur en egenskap. Fälten Text 1 och Text 2 och Tangenttext är fria kommentarsfält. Prisinformationen ändras genom att klicka på fliken Priser och där göra justeringar av priset.

Spara med funktionsknappen Ctrl+S eller kortkommandot.

Skriv ut artikellistor

Det finns många rapporter man kan skriva ut, den enklaste är Artikellista kort. Alla rapporter med alla statistikrapporter är samlade under menykommandot Rapport.
Vilka rapporter som finns under menyvalet Rapporter varierar, menyn visar bara de rapporter som kan skrivas ut från det fönster man har aktivt på skärmen.

När artikelfönstret visas på skärmen, välj kommando Rapport » Basdata » Artikellista kort, och bocka bort bocken i rutan förval. Rutan förval är ibockad om man har markerat en artikel i listan på skärmen, tar man inte bort bocken i förval, är det endast markerad artikel som skrivs ut.
Man kan också fylla i ett urval om man inte vill ha alla artiklar listade.

 

Klicka på knappen Till Word (Oscar) för att visa listan med Word på bildskärmen och skriv sedan ut från Word. (Knappen Bildskärm visar listan på skärmen och man bläddrar en sida i taget med Knappen Nästa Sida längst ner på rapporten). Välj i de flesta fall utskriftsknappen Till Word.

Exempel på att söka fram artiklar och använda rutan förval:

I fönstret Artiklar kan man t.ex. söka fram alla Artiklar som hör till en viss Artikelgrupp, genom att i fältet Artikelgrupp ange numret på en artikelgrupp och sedan trycka på F4. Då får man fram alla artiklar som hör till den artikelgruppen i listan.
Vill man sedan skriva ut dem kan man t.ex. välja Rapport » Basdata » Artikellista kort. Eftersom man har tagit fram artiklar innan man väljer rapport så är Förval ikryssad.
Tryck då direkt på Bildskärm eller välj en skrivare så får man bara med de artiklar som man har sökt fram innan man väljer någon rapport.
Tar man bort bocken i kryssrutan förval så tittar OSCAR i stället på fälten "Från artikel" och "Till artikel". Då har man möjlighet att där välja vilka artiklar man skall skriva ut.

Exempel på en utskrift av Artikellista kort: