Dagsavslut - OSCAR

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Dagsavslut sker genom att man tar ut ett antal rapporter ur OSCAR.

Följande tre rapporter kan vara lämpliga att ta fram: 

 • Bokföringsunderlag
  Rapporten är ett konteringsunderlag som skall användas för bokföring.
  Denna nås genom att man tar fram Klubb och där väljer menyn Rapporter med undervalen Bokföringsrapporter » Bokföringsunderlag
  Ange urvalsdatum – från och till och granska sedan på skärmen.
  Om det saknas konton på Betalsätt och/eller Artikelgrupp komplettera med konto under Betalsätt och Artikelgrupp.
  För att ta ut rapporten till fil – kryssa i fältet ”Skriv till fil” innan utskrift/förhandsgranskning.
  Filen sparas under en katalog rent under c:\ vid namn SIE om den skapas av Er. Filen erhåller namnet OSCååmmdd.SI.
  I de fall ingen katalog skapats sparas filen under c:\Program\Oscar\Nordic43\work.
     
 • Artikelrapport
  Rapporten är en lista i Excel som tar fram gjord försäljning i antal på artiklar och artikelgrupper samt belopp.
  Denna nås genom att man tar fram Klubb och där väljer menyn Rapporter med undervalen Omsättningsstatistik » Artikelrapport.
  Ange urvalsdatum – från och till och granska sedan rapporten – denna tas fram i Excel vilket måste vara installerat på maskinen.
     
 • Operatör redovisningsrapport
  Rapporten är en lista med antal försäljningar man gjort, mottagna betalsätt och valutor.
  Denna nås genom att man tar fram Operatör och där väljer menyn Rapporter med undervalen Boka ekonomisk statistik » Operatör redovisningsrapport.

För att nå rapporterna Bokföringsunderlag och Operatör redovisningsrapport på ett enklare sätt kan man skriva ut dessa i något som heter kedjerapport. Dessa två finns under menyvalet Huvudmeny med undervalen Applikation » Kedjerapport » Dagsavslut.

När man granskat eller skrivit ut den första rapporten så trycker man på knappen Avbryt så visas nästa rapport.