Grunduppgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Adressuppgifter

Klubbens adressuppgifter är inlagda från början, men adressuppgifterna kan ju förändras med tiden eller man kanske vill komplettera med e-mailadress, kontaktman eller annat.

Klicka på funktionsknappen Klubb i vänsterkanten för att visa dialogrutan Klubb. Klicka därefter på droplisten med klubbnamnet till höger om klubbnumret, varvid adressfönstret visas. Kontrollera att adressuppgifterna stämmer, gör erforderliga justeringar och Spara ändringarna. OBS! Ändra inte Klubb-ID.

Adressuppgifterna på kvittot hämtas från dessa fält.  Om ni vill lägga in andra uppgifter som kvittotexter, så är det bara dessa fält ni har möjlighet att påverka.

 

 

Inläggning av konton

När man har installerat OSCAR första gången måste man lägga in klubbens befintliga konton i OSCAR. Det gäller de konton som kan bli berörda som t.ex. finanstyp, betalsätt, moms etc. Man knyter artikelgrupper till konton, detta beskrivs under rubriken Artikelgrupper »

Välj menykommando Huvudmeny » Applikation » Organisation » Organisation för att öppna fönstret Organisation. Med knappen Konto öppnas ett fönster där man lägger in sina aktuella kontonr. Denna kontotabell använder man sedan när man knyter Finanstyp, Betalsätt, och Moms till ett konto.

Kontotabell

Tryck på fliken Konto och skriv in ett kontonr och ett kontonamn, tryck Enter för att komma vidare.
Tryck sedan Ctrl+S när du står i organisationsfönstret för att spara ändringarna.

 

OBS

Glöm ej att lägga till ett Öresutjämningskonto. Det är särskilt viktigt om ni redovisar moms.

Finanstyp

För att knyta Finanstyper till ett konto klickar man på knappen Finanstyp i fönstret organisation.

 

Markera en finanstyp och välj ett konto från kontotabellen som du registrerade enligt ovan och tryck Enter.

Man lägger nya finanstyper genom skriva in ett nytt nr i fältet Finans nr och en ny Benämning.

Kom ihåg att spara med Ctrl-S efter varje konto.

Betalsätt

Det finns ett antal fördefinierade betalsätt inlagda i Oscar.
Man måste knyta varje betalsätt man vill använda till ett konto i klubbens redovisning. Man kan också lägga in egna betalsätt.

Hur man kopplar ett konto till ett betalsätt samt hur man lägger in egna betalsätt beskrivs på en egen undersida.
Läs mer på sidan Betalsätt ».

Moms konton

Om klubben är momsregistrerad. Man måste också skriva in vilka momskonton man använder. Klicka fliken Moms i fönstret Organisation. Kontroller att momskontona stämmer med er kontoplan och ändra som så behövs.

 

Kundtyp och Avrundningskonton

Man bör också lägga in ett avrundningskonto och differenskonton (öresutjämningskonto). Klicka på fliken Tilläggsdata i fönstret Organisation.
Klicka på pilen till höger om fältet Diff. Diff. Konto och välj där det öresutjämningskonto ni lagt upp.
Välj Kundtypen GIT.