Betalsätt

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Betalsätt används för att styra konteringen av olika intäkter till olika konton i redovisningen. Som standard finns ett begränsat antal betalsätt upplagda som knappar i kassan. Dessa standardbetalsätt skall man vid installationen knyta till olika konton i redovisningen eller alternativt ta bort motsvarande betalknapp i kassan.

Hur man kan använda en kombination av betalsätt och negativa artiklar för att styra upp redovisningen beskrivs i en separat rekommendation som framtagits av SGF Golfsystem. Läs först denna Rekommendation artiklar och betalsätt » innan ni lägger in egna betalsätt.
Beskrivning av hur man skapar negativa artiklar finns på sidan Backoffice » Negativa artiklar ».

För att knyta sina betalsätt till ett konto klickar man på knappen Betalsätt i fönstret organisation.

 

Markera ett betalsätt och klicka fliken Konton. I det nya fönstret med konton för betalsätt väljer man det konto man vill knyta till markerat betalsätt. Man kan även registrera ett Diff kontonr för betalsätt, t.ex. för greenfeekuponger.

Kom ihåg att spara med Ctrl-S efter varje betalsätt.

 

Lägg till egna betalsätt

I listan över betalsätt i backoffice finns ett 50-tal betalsätt definierade. Här finns en förteckning över alla betalsätt som är upplagda i Oscar backoffice. För att kunna använda dessa betalsätt måste man lägga upp nya knappar i kassan med respektive betalsätt och naturligtvis koppla ihop de betalsätt man tänker använda med ett konto i redovisningen.

Börja med att titta på de betalsätt som är definierade i backoffice. Under menykommandot Huvudmeny väljer du kommando Applikation » Organisation » Organisation » och klickar sedan på knappen Betalsätt.

 

Varje betalsätt som du vill använda måste knytas till ett kontonr. Markera aktuellt betalsätt och klicka fliken Konto och välj ett lämpligt konto i listrutan. Kom ihåg att Spara för varje betalsätt.

 

Det finns 20 st betalsätt (nummer 200-220) som fritt kan disponeras av klubben. Man kan inte byta benämning på själva betalsättet i listan men man kan skriva vilken text man vill på knappen i kassan.

Om det saknas konto som passar till ett betalsätt, lägger man in ett nytt kontonr, som skall skrivas på bokföringsunderlaget.
Välj kommando Huvudmeny » Applikation » Organisation » Organisation » och klicka på knappen Konto.
Klicka på raden längst ner som är ledig och skriv i Kontonr. och namn, tryck sedan enter. Då flyttas det nyinlagda kontonr upp i nummerordning och du kan lägga till ett nytt konto på raden längst ner. När du är klar klickar du på Stäng och sedan på Spara.

 

Nästa steg är att lägga till en touchknapp i kassan för det aktuella betalsättet. Klicka knappen Terminaler i backoffice och klicka därefter knappen med klubbnamnet och sedan knappen Touchsida. Bläddra fram och markera touchsidan 100 Payments och klicka knappen Layout-Prg för att lägga till en ny betalknapp.

 

 

När knapparna för betalsätten visas markerar du en ledig knapp där du vill placera aktuellt betalsätt.
Skriv in en lämplig text i fältet Fg Bit/Text. I FSM-Event skall det stå fPM:Snabbval betalsätt och i fältet Händelsedata skall man skriva in det nummer som betalsättet har i listan över betalsätt. Se exempel i nedanstående skärmdump.

Kom ihåg att aktivera knappen genom att klicka bort bocken i rutan Av.

 

Spara alla ändringar och starta om Oscar-kassan för att de nya betalsättsknapparna skall visas.

På bokföringsunderlaget skrivs det kontonummer som är kopplat till respektive betalsätt.