Kostnadsställe

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kostnadsställen (kallas driftsställen i Oscar) används om man vill särredovisa intäkter eller kostnader för olika kommittéer eller andra kostnadsställen. I sitt ekonomisystem skall man då samtidigt lägga upp och aktivera funktioner för kostnadsställeredovisning.

Här beskrivs hur man skapar kostnadsställen i backoffice och hur man byter kostnadsställe i kassan.

Lägg upp kostnadsställe i backoffice

Kostnadsställen (eller driftsställen) ligger under klubb i backoffice. Välj kommando Huvudmeny » Applikation » Organisation » Klubb, eller klicka funktionsknappen Klubb i vänsterkanten.

I fönstret som öppnas klickar man knappen Driftsställe för att visa och ändra kostnadsställen. Det finns 25 st kostnadsställen som man kan använda. Man väljer första lediga kostnadsställe ändrar Benämning. Välj också en prislista (normalt = 100).

 

 

Lägg in en knapp för byte av kostnadsställe i kassan

Man lägger förslagsvis in en knapp bland funktionsknapparna i vänsterkanten (omgång 2) som heter Kostnadsställe, med vilken man byter kostnadsställe innan man knappar in en artikel eller utbetalning.

Lägg till en touchknapp i kassan för att byta kostnadsställe. Klicka knappen Terminaler i backoffice och klicka därefter knappen Standard layout 30LH och knappen Touchsida. Bläddra fram och markera touchsidan Page2_F och klicka knappen Keyboard prog.

Skriv in ordet Kostnadsställe (med radbrytningar) i fältet Destination och skriv in PC i fältet Event name. Kom ihåg att spara ändringarna. Se även exemplet i nedanstående skärmbild.
Stoppa och starta kassan för att visa nya knappar.

 

Byt kostnadsställe i kassan

När man vill göra en försäljning eller en utbetalning som skall hänföras till ett annat kostnadsställe måste man byta kostnadsställe innan man knappar in artiklar eller gör en utbetalning.

Klicka först knappen Nästa för att visa funktionsknappar omgång 2. Därefter knappar man in det kostnadsställenr man vill byta till och klickar knappen Kostnadsställe (som vi lade till enligt ovan).
Sedan gör man de försäljningar man vill kostnadsföra på det valda kostnadsstället.

Vill man göra en utbetalning på ett annat kostnadsställe byter man först kostnadsställe på samma sätt som ovan och klickar sedan på funktionsknappen Utbetalning och väljer typ av utbetalning.

 

 

När man har bytt kostnadsställe visas detta genom att texten Boka på xxxxxxxxxxxx skrivs i kassafönstrets rubrikrad.

Se vidstående exempel.

Så här kan ett bokföringsunderlag se ut när man har använt andra kostnadsställen: