Negativa artiklar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns många fördelar med att lägga upp och använda negativa artiklar istället för att ge rabatt på radnivå eller att använda olika betalsätt.

  • Den största fördelen är att när man har en artikel som heter t.ex. ”Greenfeerabatt”, så kan du så ofta du vill gå in i Oscar backoffice och ta fram en rapport på hur många sådana artiklar som sålts samt belopp.
    Man kan lägga upp flera typer av ”Greenfeerabattartiklar” t.ex. för "GF-rabatt Äkta makar" och ”GF höst rabatt”.
  • Nackdelen med detta förfarande är att Greenfeelogen i GIT inte kommer att visa korrekta belopp på såld greenfee.

Här beskrivs både hur man skapar en negativ artikel i Oscar Backoffice och hur man använder denna artikel i kassan

Lägg upp en negativ artikel i backoffice

Skapa en artikel i Oscar: Exempel artikelnamn = GF-rabatt Äkta makar
Jag väljer att lägga den på artikelgrupp: Greenfee

Kryssa i Öppen artikel (innebär att du kan ange vilket belopp du vill). Du kan också välja att inte bocka i denna och istället fylla i ett pris på artikeln som alltid ges, t.ex. alltid 100 kr rabatt.

Klicka på knappen försäljning, kryssa i Negativt pris. Spara den nya artikeln.

 

 

Om du vill lägger du nu upp artikeln i Touchlayouten på en egen knapp, eller använd artikelnr och knappen ART (F2).

Använd den negativa artikeln i kassan

I stället för att ge rabatt i kassan, "säljer" man den negativa artikeln för att ge kunden ett lägre pris.

  • Skicka in greenfeeförsäljningen från GIT till Oscar-kassan på vanligt vis.
  • Skriv i artikelnr på den negativa artikeln och kicka på knappen ART (F2) eller klicka en egendefinierad touchknapp med den negativa artikeln.
  • Ange pris (för 100 kr rabatt skriv i 100.00 alltså inget minustecken)
  • Klicka på Subtotal

På Bokföringsunderlaget visas nu korrekt försäljningsbelopp för artikelgruppen Greenfee (ev. moms särredovisas).