Obekräftade kvittotransaktioner

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Om det vid försäljning uppstår obekräftade kvittotransaktioner så kommer omsättning och betalmedel på dessa kvitton inte med på diverse rapporter i OSCAR. Dessa kvitton går att bekräfta i efterhand i backoffice. Omsättningen och betalmedlen kommer då med på rapporterna.

Kundens felbild är troligtvis att de har mer pengar i kassan än vad rapporterna i OSCAR visar. För att ta reda på om sådana transaktioner finns under en viss period kan man köra en rapport i backoffice i OSCAR. Rapporten heter ”Kvittotrans. översiktslista”.

Kvittotrans. översiktslista

  • Välj menyn Huvudmeny/Applikationer/Försäljning/Kvittotransaktioner.
  • Gå in under menyn Rapporter.
  • Klicka på rapporten ”Kvittotrans. översiktslista”.

 

 

  • Markera kryssrutorna ”Ej bekräftat” och ”Kort rapport”
  • Välj den period du vill felsöka genom att justera datumen i fälten ”Från datum” och ”till datum”.

 

  • Klicka på Bildskärm eller välj en skrivare.

 

 

Om det inte finns några obekräftade kvitton under vald period så får du följande meddelande:

Om det däremot finns obekräftade kvitton så kommer de på rapporten.

 

På rapporten ser du vilka datum det gäller, vilka kvittonr det är frågan om och hur mycket pengar det gäller.