Operatör

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En operatör (användare) är en person som loggar in på kassan eller backoffice. Som standard finns det 5 operatörstyper inlagda med 5 behörighetsnivåer. Det är på operatörsnivå man anger behörighet till olika funktioner i Oscar.

 • Operatör 1         Receptionist ger behörighet till att använda kassafunktionen
 • Operatör 100     Backoffice ger behörighet till kassan och de vanligaste funktionerna i                            backoffice.
 • Operatör 150     Backoffice Admin kan förutom ovanstående lägga in nya operatörer och                           ange PIN-koder på dessa.
 • Operatör 200     System Admin kan förutom ovanstående lägga till nya maskiner i klubbens                           nätverk där man skall köra OSCAR.
 • Operatör 999    Torex Support används endast av supportpersonal för full tillgång till alla                          inställningar ;i OSCAR.

En klubb kan välja att skapa flera Operatörer/Användare om man vill att varje person skall logga in med eget operatörsnr och lösenord. Man kan även välja att t.ex. all kassapersonal loggar in som operatör 1.

Lägg till en operatör

Öppna operatörsfönstret med funktionsknappen Operatör i vänsterkanten.
Om man har visat befintliga operatörer med F4, tömmer man innehållet i alla fält med funktionsknappen F2.

 

 

Skriv in en nytt Operatörsnr och ett nytt Namn. Klicka knappen Tilläggsdata 1 och välj vilken profil (=behörighetsnivå) som den nya operatören skall ha samt skriv in en PIN-kod under flik Tilläggsdata 2.

OBS

PIN-kod kan endast bestå av siffror!
 • Profil 400 = Backoffice
 • Profil 500 = Backoffice Admin
 • Profil 600 = System Admin
 • Profil 990 = Torex Support
 • Profil 999 = Kassa
 • Bocka i egenskapen PIN tvång samt eventuellt ytterligare egenskaper i fältet Val.
  Spara med funktionsknappen Ctrl+S eller kortkommandot.

  Ändra en operatör

  Öppna operatörsfönstret med funktionsknappen Operatör i vänsterkanten. Tryck F4 för att visa befintliga operatörer.
  Under knappen Tilläggsdata 1 anger man med fältet profil vilken behörighet operatören skall ha och i fältet PIN-kod skriver man in PIN-koden för operatören. Man skriver in PIN-koden (endast siffror) i fältet, men en befintlig PIN-kod visas inte.
  Den som har behörighet kan dock ta reda på en operatörs PIN-kod i de fall man har glömt sin PIN-kod.

  Via olika Val kan man ytterligare styra behörigheten för en operatör.

  • Spärrad Operatören kan inte logga in på kassan
  • Har chefsnyckel Man kan spärra vissa funktioner för operatören. Man kan på profilen ange att en
   operatör inte har tillåtelse att t.ex. rätta.
   För att då kunna rätta på ett kvitto måste en operatör med denna parameter
   satt hjälpa till.
  • Manager Operatören har en annan status. Han/Hon kan logga in på kassan men inte
   registrera försäljning
  • PIN-tvång PIN-kod måste anges vid inloggning i kassa och backoffice.
  • Träningsläge Se nedan.

  Man kan skapa en träningsoperatör för utbildningsändamål. Man skapar en ny operatör och bockar i rutan Träningsläge. När man loggar in med det operatörsnumret och PIN-kod kan man träna på att göra olika transaktioner i Kassan utan att det skapas några ”skarpa” transaktioner i redovisningen. Kvitton skrivs visserligen ut men varje belopp ökas med 1000 kr och en text på kvittot anger att det är ett träningskvitto.

  Spara alltid eventuella ändringar med funktionsknappen Ctrl+S eller kortkommandot.