Rapporter/Dagsavslut

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man har öppnat klubbfönstret finns det ett stort antal rapporter man kan skriva ut.
Välj meny kommando Rapporter för att visa underrubriker med olika rapporter.
De viktigaste rapporterna är kanske Artikelrapporten som visas i bilden och framför allt Bokföringsunderlaget.


Bokföringsunderlaget finns under kommando Rapport » Bokföringsrapporter » Bokföringsunderlag.

 

Bokföringsunderlag (dagsavslut)

Vilka rapporter som visas under rubriken rapporter varierar med vilket fönster man öppnar i backoffice. Öppna fönstret Klubb och välj meny kommando Rapport » Bokföringsrapporter » Bokföringsunderlag.

OBS

Öppna fönstret Klubb för att visa eller skriva ut bokföringsunderlag.

Bokföringsunderlaget kan ju tas ut på fler sätt, till word, på bildskärm osv. du kan titta på ett underlag fler gånger utan att skriva ut det (om man t.ex. vill stämma av kassan under dagen). På varje underlag finns ett rapportnr. Detta rapportnummer är inte ett nr per utskrift, i nummerföljd, utan varje gång du öppnar och tittar på ett dagsavslut på bildskärmen så räknas nästa nummer upp. Detta rapportnr kan därför ej användas för t.ex. uppföljning av att alla dagsavslut är utskrivna.

Var noga med att ange datumangivelsen när du tar ut bokföringsunderlag, ett belysande exempel:Första gången anger man både från och till datum: exempel från 2013-03-26 till 2013-03-26, då får jag ut all försäljning för idag, då kommer det nästa gång jag tar ut en rapport i från datum fältet stå 2013-03-27

Tänk på att

Tar du ut en rapport idag kl. 1800, och sedan gör ytterligare en försäljning kommer den inte med på rapporten för 2013-03-27. Skall man vara riktigt säker på att allt blir rätt bör man idag istället ta ut gårdagens rapport osv.

Tips

Det kan vara lämpligt att tillsammans med dagsavslutet ta ut ytterligare rapporter, som t.ex. Bokföringsunderlag, Artikelrapport och Operatör redovisningsrapport. För mer information se sidan Dagsavslut - OSCAR »

Alltid när man väljer en rapport får man en dialogruta, där man kan bestämma vilket urval man vill göra. Innehållet i dialogrutan kan variera lite med vilken typ av rapport man väljer.
När man väljer Artikelrapporten visas denna dialogruta.

Man kan välja olika perioder, en Ackumulerad lista eller en Kort rapport.
Beroende på vilken tidsperiod man väljer aktiveras olika fält i urvalet.
Man kan även ange ett artikelnr-intervall med Från artikel och Till artikel.

Man kan välja utskrift till Bildskärm eller Till Word (Oscar). Även när man väljer Till Word visas wordlistan på bildskärmen, och man kan där välja att skriva ut på papper om man så önskar.

I fallet med Artikelrapporten visas resultat i Excel i stället för Word. Man får en sammanställning s.k. Pivot-tabell samt artikelraderna på två separata flikar i Excel.

Väljer man alternativet Bildskärm visas en enklare lista och man måste bläddra fram en sida i taget.
Välj i första hand alternativet Till Word (Oscar) vid utskrifter.