Terminaler

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begreppet Terminal i Oscar motsvarar ungefär en arbetsplatsdator som använder Oscar. Det finns två typer av terminaler:

  • Kassaterminalen har kassafunktioner och backofficefunktioner.
  • Backofficeterminalen har bara backofficefunktionerna. 

Som standard är 2 kassor och 2 backofficeterminaler definierade, trots att man bara kan använda 2 terminaler samtidigt. Om man har fler arbetsplatser än 2 kassor och 2 kontorsplatser kan man lägga till ytterligare terminaler. I grundinstallationen ingår 2 licenser, dvs två samtidiga användare exkl servern. Man kan alltså köra 2 kassor eller 1 kassa + en backoffice eller 2 backoffice utan att skaffa extra licenser.
Extra licenser kan inhandlas via Torex Retail.

 

Under fältet redovisningsparametrar sätter man parametrar för kassaavstämningen.
Under filken Tilläggsdata anger man parametrar för kvittoskrivaren t.ex. innehållet i kvittohuvud och kvittofot. Under fliken AddServParams skall GIT-servernamn stå angivet, gitklient.golf.se. Ändra aldrig detta!

På kassaterminalerna finns definitionen av Touchlayouten på kassafönstret under knappen Standard-layout. Här kan man byta namn eller lägga till och ta bort artikelknappar på skärmen. Det är praktiskt att lägga upp försäljningsartiklarna på knappar i kassan för snabb och enkel försäljning. Man kan skapa flera separata artikelsidor t.ex. per artikelgrupp. Läs vidare under rubriken Touchlayout »