Touchlayout

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kassa fönstret är uppdelat i tre delar, Kvittofönster med sifferknappar, Funktionsknappar i vänsterkanten, Artikelknappar.

 

 

Kvittofönstret och funktions-knapparna ligger fast och får inte ändras.
Alla artiklar som inte styrs av avgiftsregler i GIT kan med fördel tilldelas egna knappar i artikelfönstret.
Har man många artiklar skapar man flera fönster, i detta exempel tre separata fönster, ett per artikelgrupp.

I standard mallen för artikelfönstret har man lagt in 10 olika sidor (pages) med artikelknappar och artikelgruppsknappar för att underlätta skapandet av egna sidor.

På varje sida (page) ligger 10 st artikelgruppsknappar och 25 artikelknappar.

Tanken är att man växlar sida med artikelgruppsknapparna och visar ett antal artiklar för varje artikelgrupp.

 

 

För att sidorna skall bli överskådliga och inte fulla med knappar, bör man inte använda samtliga knapplatser, Man döljer eller visar knapparna genom en enkel märkning, grön märkning i högra hörnet betyder att knappen visas och en röd märkning att den döljs.

 

Första sidan heter Presets och sidan 2-10 heter Page200, Page300 osv. Gör inga ändringar på andra sidor.
Öppna terminalfönstret och markera kassaterminalen. Klicka på knappen Standardlayout och klicka på knappen Touchsida i nästa fönster. Markera den sida du vill ändra och klicka på knappen Layout- prg.

 

 

 

 

Nu visas sidan med alla förinlagda knappar. Man ändrar egenskaperna för en knapp genom att markera den och redigera i definitionsfönstret för knappen, där man anger vad som skall hända när man klickar på knappen samt vilken text den skall ha.

 

 

Knapptexten skrivs i fältet Fg Bit/Text. För att skriva två rader text i en knapp markerar man radbytet med koden \n. (t.ex Green-\nlagare).
Vilket artikelnr som skall läggas till i kvittot skrivs i fältet Data. Knapparna för förinställda artikelnr som standard, vill man byta till ett annat artikelnr skriver man in artikelnumret i fältet Händelsedata och klickar Tab. Artikelnumret läggs in i fältet Data. 

Händelsedata kan även som i det här fallet vara att gå till sidan Page600 och där skapa artikelknappar

Man kan byta färg och fontstorlek i fälten Förgrundsfärg och Teckensnitt.
Man visar eller gömmer knappar genom att klicka bort eller klicka i en bock i rutan deactivate. 

På artikelgruppsknapparna skall man bara byta namn och färg, samt aktivera eller deaktivera knappen. Ett tips är att alla sidor bör ha samma text i alla artikelgruppsknappar, och att man kan byta färg för att markera vilken artikelgruppsknapp som hör till artikelknapparna på samma sida.

  • Knapp Art Grp 100 är kopplad till sidan Presets
  • Knapp Art Grp 200 är kopplat till sidan Page200
  • Knapp Art Grp 300 är kopplat till sidan Page300 osv.

Kom ihåg att spara alla ändringar med Ctrl+S, knappändringarna sparar man med att klicka på funktionsknappen med en liten diskett.
Följande visar hur artikelfönstret blir med inställningarna för touchknapparna:

Följande visar hur artikelfönstret blir med inställningarna för touchknapparna:

 

 

 

Man kan lägga till nya knappar i knappraden till vänster, följ länkarna: