Ändring av touchlayout

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beslut har fattats att komplettera touch layout med funktionen rapport, rapport innebär att man via kassan kan ta ut en operatörsrapport för att se dagens försäljning.

Knappen för rapport placeras i vänstra fältet, andra sidan (Funktions tangenter). För att få plats med rapport-knappen så flyttas tangenterna för GIT synkronisering till sida 3.
När du lagt till Rapportknappen och man sedan klickar på Rapport i kassan skrivs en operatörsrapport ut på kvittoskrivaren.

Har klubben inte fått nedanstående ändringar och inte har knappen i kassan redan, måste klubben själv göra denna ändring enligt instruktion nedan.

Instruktioner - Lägg till knappen Rapport

1. Logga in som operatör 150 (Backoffice admin).
2. Öppna terminaler och tryck F4 för att söka.
3. ÖppnaTouchlayout.

 

 4. Öppna Touchsida

 

5. Välj Page3_F och öppna Layout-Prg.

 

6. Öppna inställningar för knapp 1 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

7. Öppna inställningar för knapp 2 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

8. Öppna inställningar för knapp 3 och ändra uppgifterna enligt bild nedan. 

 

 

9. Öppna inställningar för knapp 10 och ändra uppgifterna enligt bild nedan. 

 

10. Spara och stäng sedan Layout-Prg.

11. Välj Page2_F och öppna Layout-Prg.

12. Klicka på knapp 9 (Redovisa HOME) och välj ”Kopia"

 

13. Klicka på knapp 8 och välj ”Klistra in”

 

14. Klicka på knapp 10 "Föregående PG Up" och välj ”Kopia”

15. Klicka på knapp 9 och välj ”Klistra in”

16. Öppna inställningar för knapp 10 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

17. Öppna inställningar för knapp 7 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

18. Öppna inställningar för knapp 6 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

19. Spara och stäng Layout.

20. Stäng alla fönster i backoffice

21. Logga ur kassan

22. Starta om kassan