Nytt pris

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Denna rutin beskriver hur man kan skapa en knapp för Nytt pris i kassan samt vad man måste göra i Backoffice för att det skall fungera att sätta ett eget pris på en artikel i kassan.

Skapa knapp för Nytt pris i kassan

För att kunna följa denna beskrivning skall man först ha skapat omgång tre (Page3_F) av funktionsknappar i kassan, se sidan Backoffice » Toucklayout ».

Öppna touchlayout för Page3_F i Backoffice  med kommando Terminaler »
41 StandardTouchlayout » Touchsida ».

Ändra definitionerna av knapp nr 4 enligt denna skärmdump.

 

Destination = \nNytt\npris
Event name = NEWPRICE

Samma Color och Font som de andra knapparna.

Ange prisförändring tillåten för artikeln

Man måste i Backoffice ange att Prisförändringar skall tillåtas för varje artikel som skall kunna åsättas nytt pris i kassan.
Öppna artikeln och klicka fliken Försäljning och bocka i rutan Prisförändring tillåten. Glöm inte att Spara förändringen.

 

Ange Nytt pris i kassan

När man vill sätta ett annat pris än standardpriset i kassan för en artikel gör man följande:

  • Sälj artikeln på vanligt sätt
  • Klicka knappen Nytt Pris (som vi lagt till enligt ovan)
  • Knappa in de nya priset (glöm ej decimalpunkten)
  • Klicka SubTotal

På kvittot visas då en rad med negativt pris för ursprungligt belopp och en rad med det nya priset.
Prisändringen gäller bara det aktuella köpet.