Öppna kassalåda

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Denna instruktion visar hur man lägger till en knapp, som har som enda funktion att öppna kassalådan. Knappen placeras i kassans knappuppsättning i vänsterkanten på kassabilden.

Instruktion för att skapa Knapp för öppna kassalåda

Så här ändrar du touch layouten med funktionen öppna kassalåda, det innebär att du kan öppna kassalådan utan försäljning. För att instruktionen skall stämma skall du först ha skapat Page3_F som beskrivs på sidan Lägg till knappen Rapport ».

1. Öppna backoffice och logga in som operatör 150 (Backoffice admin)

2. Öppna terminaler och tryck F4 för att söka.

3. Öppna Touchlayout.

 

4. Öppna Touchsida

 

5. Välj Page3_F och klicka knappen Layout Prg.

 

6. Öppna inställningar för knapp 5 och ändra uppgifterna enligt bild nedan.

 

7. Spara och stäng Layout Prg.

8. Stäng alla fönster i backoffice

9. Logga ut från kassan

10. Starta om kassan