Backup av OSCAR

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man skall regelbundet ta backup av OSCAR-databasen, förslagsvis varje dag under säsongen.

Det är alla klubbspecifika inställningar (artiklar, artikelgrupper, touchknappar etc) som lagras i ett antal olika filer i katalogen work.srv som man skall ta backup på, och återkopiera vid en eventuell krasch.
Man behöver inte ta backup på kvittotransaktionerna som lagras i katalogen work.1.

Om man har ett backupprogram som klarar att ta backup på öppna filer är det bara inkludera katalogen \work.srv (som ligger i den katalog där OSCAR installeras), i backupprogrammets lista över aktuella backupkataloger.

Om backupprogrammet inte klarar öppna filer måste man stoppa OSCAR  innan man startar backupen.

  1. Stoppa Oscar (Man kan stoppa Oscar från kommandoprompten med kommandot "oscar stop" när man står i katalogen \work)
  2. Ta backup på katalogen \work.srv (som ligger i den katalog där Oscar installeras)
  3. Starta Oscar (kommando "oscar start")

Om man skulle få en total diskkrasch, installerar man om Oscar enligt installationsbeskrivningen med den senaste versionen av Oscar och kopierar sedan tillbaka katalogen work.srv från backupfilen.