Betalning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man är klar med avgifter och artiklar på kvittot är det dags att registrera betalningen. Tryck eller klicka knappen Total för att växla till betalfönstret.

 

I betalfönstret visas ett antal olika betalmedel. Man kan på klubben lägga till eller ta bort knappar för de olika betalmedlen.
Kontantknappen är knappen med svenska flaggan. Klicka på knappen och försäljningen är klar och kvittot skrivs ut på kvittoskrivaren.
Som standard finns det även knappar för Danska kronor, Norska kronor och Euro, samt en knapp för kortbetalning.

I stället för kontantknappen kan man knappa in vilka sedlar man får av kunden, tryck eller klicka en eller fler gånger på resp Sedelknapp för det antal sedlar du får. På kvittot visas de sedlar du har knappat in samt hur mycket växel man skall ge tillbaka. Efter en liten stund försvinner växeluppgiften och kassafönstret töms för nästa försäljning.

Som standard finns det även två extra betalmedel, Greenfeecheckar och Golfkuponger.