Försäljning

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Man kan sälja både GIT-artiklar dvs artiklar som kommer från GIT in via kassafunktionerna i tidbokningen och tävling, samt helt fristående artiklar som definieras i OSCAR.

Försäljning av GIT-artiklar

Försäljningen i GIT går till på exakt samma sätt som tidigare, innan kassafönstret visas.  

När man skall ta betalt av greenfeegäster som är inbokade i tidbokningen, gör som vanligt, dvs högerklicka på den bokade personen eller bocka för fler personer i samma boll, högerklicka och välj kommandot Kassa.
Har man bokat en uthyrningsartikel klickar man Kassa i fönstret Boka artikel. Samma sak gäller när man betalar tävlingsavgifter, klicka knappen Kassa i Lista Deltagarkontroll för en spelare som har en tävlingsavgift knuten till sig.

 

 

Rätt greenfeeavgift räknas fram med hänsyn till avgiftsreglerna, och samtliga personer med aktuell avgift visas i kvittofönstret i kassan. Man kan gå tillbaka till GIT och flytta över fler avgifter, som hamnar på samma kvitto.

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta exempel 3 greenfee och en golfbil.
Vill man komplettera med andra artiklar klickar man respektive artikelknapp för att lägga till köpet på kvittot.

Tryck Total för att gå vidare till betalmomentet.

När man har betalat avgiften uppdateras GIT med den betalda avgiften, dvs tiden i tidbokningen visas med betalmärkningen B (eller X om kunden även blir ankomstregistrerad).

Lös greenfee

För att kunna betala greenfeeavgifter i kassan som inte finns i tidbokningen, t.ex. greenfee vid bollränna eller företagsgolf etc, finns en ny rutin för betalning av s.k. lös greenfee.
Välj kommando Ekonomi » Lös greenfee i GIT och följande dialogruta visas.

 

 

Sök fram aktuell person via Golf-ID eller namn och välj något av de greenfee alternativ som visas. När man valt vilken typ av greenfee som är aktuell anger man antal greenfeeavgifter i fältet Antal.
När man klickar på knappen Kassa visas antalet greenfeeavgifter med rätt belopp beroende på ålder, medlemskapstyp, klubbgrupp, bana etc.
Man kan bara lösa greenfee för en person i taget eftersom greenfeeavgiften varierar med vilken person det gäller.
Vid en företagsgolf kan man t.ex. ange Volvo som namn i rutan Förnamn/Företag, välja en greenfeeavgift samt ange t.ex. 5 stycken i rutan Antal och sedan klicka på knappen Kassa.

Försäljning av övriga artiklar

Det enklaste och snabbaste sättet att sälja andra artiklar är att lägga upp varje artikel på en egen knapp i ett artikelfönster i kassabilden.
Man skapar ett antal artikelfönster, t.ex. ett fönster per artikelgrupp, eller delmoment. Man lägger upp de artiklar som ofta säljs tillsammans på ett fönster. Man hoppar mellan de olika artikelfönstren genom att klicka på respektive artikelgruppsknapp.

 

 

På detta sätt behöver man inte komma ihåg några artikelnr, utan varje artikel har sin egen knapp. Samma artikel kan läggas upp på flera olika fönster, för att få ett så enkelt flöde som möjligt.

För att sälja dessa artiklar är det bara att klicka på respektive artikelknapp varvid artikeln flyttas upp till kvittot med gällande pris. Har man en greenfeeartikel från GIT, är det bara att fylla på med artiklar. Man kan även börja med artiklar och fylla på med greenfeeavgifter, växla till GIT och gör en kassatransaktion där.

 

 

I detta exempel har jag klickat på 3 artikelknappar.

Senaste artikel står högst upp i det ljusblå fältet och nere i det mörkblå fältet står summan.