Kassafönstret

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kassafönstret är uppdelat i tre delar, Kvittofönster med sifferknappar, Funktionsknappar i vänsterkanten, Artikelknappar för försäljning av fristående försäljningsartiklar.

 

Man kan använda pekskärm eller ett vanligt tangentbord. Man kan också använda musen och klicka på respektive knapp på skärmen.
Alla funktioner under knapparna till vänster är kopplade till tangent på tangentbordet, nedersta raden på varje knapp står det vilken tangent som motsvarar funktionen. Det finns ytterligare funktionsknappar i vänsterkanten som visas genom att trycka på knappen Nästa eller tangenten Page Down.

Siffertangenterna på tangentbordet kan användas för respektive sifferknapp.

När du skrivit in ett artikelnr eller något annat t.ex. inloggningsnr och PIN-kod använder du knappen  Sub Total (ST) för att bekräfta det du just skrivit in.
Knappen Total används för att avsluta kvittot och gå till betalningsfönstret.

Trycker man på förstoringsglaset i kvittofönstret expanderas kvittot så man ser flera rader, ett klick till på förstoringsglaset minskar kvittot igen. Pil-knapparna under Poster används för att markera rader i kvittot när man t.ex. vill rätta en rad.

Högst upp i den mörkblå delen av kvittofönstret står det alltid vilket kommando eller åtgärd som man skall utföra. Normalläget när en ny försäljning skall göras är texten Nästa Kund. Till höger över siffrorna visas de tecken man skriver in.

OBS

Man måste alltid skriva in beloppet i ören eller trycka Punkt-tangenten efter kronbeloppet.
  • Högerpilen är ”suddtangenten” som raderar sist tryckta siffra.
  • X-tangenten är multiplikatortangent. Trycker man t.ex. på tangenten 3 och därefter X och sedan på en artikelknapp betyder det att man säljer 3 st artiklar. Man kan också trycka siffran 3 och därefter en gång på Artikelknappen vilket ger samma resultat.
  • A-Z knappen tar fram ett tangentbord på skärmen. Detta används endast för att skriva in kontrollkoden när man är tvungen att ringa till banken för att få ett godkännande på kortet.
  • C-tangenten är ångringstangenten som ångrar det man skrivit in eller återgår till föregående moment i kvittohanteringen.

Högst uppe till höger på skärmen syns vem som är inloggad och vilken terminal det är samt datum och klockslag. En grön bock längst till höger betyder att kassan har kontakt med servern. Har kassan inte kontakt visas ett rött kryss istället.