Kassafunktioner

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I vänsterkanten finns ett antal funktionsknappar för diverse funktioner i kassan.
På nedersta raden i varje knapp står den snabbtangent man kan använda för respektive funktion.

Det finns tre "omgångar" med funktionsknappar som man växlar mellan med knapparna Nästa resp Föregående.
Den tredje omgången knappar kom till efter första installationen, och saknar du den så finns instruktionerna för att skapa den tredje omgången med knappar och flytta om några knappar på sidan Backoffice » Touchlayout ».

 

På undersidor beskrivs de funktioner som kräver lite mer text. De enklaste funktionerna beskrivs här:

 

 

Logga Av eller END-tangenten loggar ut en operatör för att en annan operatör skall logga in.

 

  

Knappen Nästa eller tangenten Page Down visar nya funktionsknappar.

 

 

Föregående eller tangenten Page Up visar den första uppsättningen med funktionsknappar igen

 

 

Hjälp eller F1 visar Onlinehjälpen i GIT i ett nytt fönster. Välj rubriken Kassasystemet OSCAR » Kassan för att komma till hjälpen för kassafönstret. Man kan också söka på valfria ord i onlinehjälpen.

 

 

Kvitto Kopia eller F11 skriver ut en kopia på sist utskrivna kvitto.

 

 

Funktionsknappen Öppna kassalåda öppnar kassalådan utan att man gjort en försäljning.
Vissa kassalådor kan sakna knapp eller nyckel för att öppna kassalådan "manuellt".
Om man vill öppna kassalådan manuellt, används denna funktionsknapp, som ligger på tredje omgången med funktionsknappar. Hur denna knapp installeras beskrivs på sidan Backoffice » Touchlayout » Öppna kassalåda » 

 

 

Funktionsknappen Nytt pris används när man vill ändra pris på en artikel.
Sälj artikeln som vanligt och tryck sedan knappen Nytt pris och knappa in det nya priset och tryck SubTotal.
På kvittot skapas två rader, en rad med negativt ursprungligt pris och en rad med det nya priset. Hur denna knapp installeras beskrivs på sidan Backoffice » Touchlayout » Nytt pris ».