Artikelsökning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

 

 

ART eller F2 används när man vet artikelnumret och vill knappa in det med siffertangenterna.
Man slår först in artikelnr och trycker sedan på ART eller F2.
Exempel: 112233 + F2 för att sälja artikel nr 112233.

 

Artikel Info eller F3 används för att visa information och pris på en artikel innan man säljer den.
Först trycker man Artikel Info/F3, därefter trycker man en artikelknapp eller slår in ett artikelnr med siffertangenterna och sedan trycker på ART/F2 om man knappade in artikelnumret på siffertangenterna. Prisinformationen visas i ett nytt fönster.
I fönstret finns två knappar ST (Sub Total) och Stopp. Tryck eller klicka på ST för att sälja artikeln och tryck Stopp för att avbryta och återgå.

Exempel: F3 + Artikelknapp eller F3 + 1300006 + F2 för att visa priset på artikeln.

 

 

PLU Sökning eller F4 används för att söka efter artiklar eller artikelgrupper.
Om man inte vet artikelnr kan man leta efter ett artikelnr trycker man först på PLU-Sökning /F4 och därefter en eller flera siffror i ett artikelnr och därefter trycker man på ART/F2 för att starta sökningen efter artiklar. Alla artiklar som är större än de inslagna siffrorna visas i ett nytt fönster.

Man kan bläddra mellan fönster om sökningen ger många rader. Bläddra mellan sidorna med Föreg. resp Nästa. Avbryt med Stopp.  Klicka en artikelrad för att lägga in den på kvittot.
Exempel: F4 + 1 + F2 visar alla artiklar. F4 + 99999 + F2 visar alla försäljningsartiklar i OSCAR, då dessa alltid har ett 6-siffrigt nr.

 

På liknande sätt kan man söka efter artiklar i en artikelgrupp genom att först trycka PLU-sökning/F4 och därefter knappa in en befintlig artikelgrupp och sedan trycka ArtGrp/F6. Alla artiklar i den inskrivna artikelgruppen visas i ett nytt fönster.
Exempel: F4 + 100 + F6 visar alla artiklar i artikelgrupp nr 100.

 

 

Art Grp eller F5 används om man vill sälja något mot enbart en artikelgrupp och inte mot ett artikelnr. Man knappar in en artikelgrupp med siffertangenterna och trycker sedan på Art Grp eller F5. Det finns ju inte pris på en artikelgrupp så man måste sedan knappa in priset ”för hand” med siffertangenterna.
Exempel: 100 + F5 + 250.00 + ST för att sälja för 250 kr mot artikelgrupp nr 100.
OBS! Det finns en inställning på artikelgruppen i backoffice som gör att denna typ av försäljning inte är tillåten.

 

Art Grp Sök eller F6 används för att visa alla artikelgrupper och därefter ingående artiklar i vald artikelgupp. Detta är kanske den bästa sökmetoden.
Tryck eller klicka på Art Grp Sök/F6 och en lista med alla artikelgrupper visas i ett nytt fönster.

Tryck eller klicka på en artikelgrupp och alla ingående artiklar i vald artikelgrupp visas i fönstret.
Exempel: F6 + välj en artikelgrupp + välj en artikel.