Kassaredovisning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

 

Knappen Redovisa eller tangenten HOME använder man när man skall stänga kassan för dagen och redovisa innehållet i kassan.

 

 
 

Knappen Rapport används för att skriva ut en operatörsrapport med dagens försäljning på kvittoskrivaren.
Hur denna knapp installeras beskrivs på sidan Backoffice » Touchlayout » Lägg till Rapportknapp ».
Denna funktion skall inte blandas ihop med dagsavslutsrapporten. Hur man tar fram dagsavslutsrapporter beskrivs på sidan Backoffice » Dagsavslut - OSCAR ».