Rabatter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rabatt Kr eller F7 används för att ge rabatt i kr. Man kan ge rabatt på radnivå eller på kvittonivå.
Radnivå: När man har en artikel på kvittot knappar man in det antal kr som man vill ge i rabatt och tycker sedan på knappen Rabatt Kr/F7.
Kvittonivå: När kvittot är klart och man har tryckt på SubTotal (ST), kan man ge rabatt på hela kvittot. Knappa in det antal kr som du vill ge i rabatt och tryck sedan på knappen Rabatt Kr/F7.
Exempel: ….. ST + 100. + F7 ger 100 kr rabatt på hela summan. 

Rabatt % eller F8 används för att ge rabatt i procent. Man kan ge rabatt på radnivå eller på kvittonivå. Samma som rabatt i kr men man ger % istället.
Radnivå: När man har en artikel på kvittot knappar man in det %-tal som man vill ge i rabatt och trycker sedan på knappen Rabatt %/F8.
Kvittonivå: När kvittot är klart och man har tryckt på SubTotal (ST), kan man ge rabatt på hela kvittot. Knappa in det %-tal som du vill ge i rabatt och tyck sedan på knappen Rabatt %/F8.
Exempel: ….. ST + 15 + F8 ger 15 % rabatt på hela summan.

OBS

För att kunna ge rabatt på en artikel måste man i backoffice ange att man tillåter rabatt på respektive artikel. Hur man anger detta kan du läsa på sidan Backoffice » Artiklar ».

Rabatt på GIT-artikel

Man kan även ge rabatt på en artikel som kommer från GIT, t.ex en Greenfee från bokningen. Den rad man vill rabattera behöver inte ligga sist i kvittofönstret på skärmen.

Det rabatterade priset på den markerade artikeln går tillbaka till GIT. Greenfeeloggen i GIT uppdateras med rätt priser, rätt pris visas även i GIT-starttidsschema. Om det är en greenfee skrivs det rabatterade priset ut på scorekortet.

Gör så här för att rabattera en GIT-artikel:

För över en bokning från GIT till Oscar på vanligt sätt.

  1. Med hjälp av pilarna i kassadisplayen markerar du den artikel du vill ge rabatt på.
  2. För att ge 100 kr rabatt på den artikeln, knappar du in 100 och . och klicka på knappen Rabatt Kr
  3. Tryck sedan på knappen C för att komma ur kvittohanteringsläget.
  4. Avsluta som vanligt med Total.

 

I OSCARs artikelomsättningsrapporter under Artiklar kan man se vilken/vilka artiklar man har rabatterat.

OBS

Beloppet under rubriken Rabatt visas inkl moms övriga kolumner visas exkl moms.