Rätta rad/kvitto

Senast uppdaterad:

Skriv ut

 
 

Rätta eller F9 används för att rätta en felinslagen artikel eller om kunden ångrar sig efter sitt köp. Man kan rätta på radnivå eller hela kvittot. Denna knapp används också för att göra ett återköp.

OBS

Om man kommer i otakt i kvittot och kvittot står i läge kvittohantering kan man återgå till artikelläge genom att trycka på C-tangenten

Rätta rad

Om man vill återta den senast inslagna artikeln trycker eller klickar man på Rätta/F9 två gånger. (Första trycket sätter kvitto i läge radrättelse och andra trycket rättar sist inslagna rad).

Vill man rätta en annan rad än den sist inslagna använder man piltangenterna för att markera rätt rad sedan trycker man en gång på Rätta/F9. När aktuell rad är markerad trycker men Rätta/F9 en gång till.

Exempel: …artikelnr + F9 + F9 rättar sist inslagna artikel.

Rätta kvitto

När man har tryckt Sub Total (ST) för att avsluta och summera kvittot, trycker man på Rätta/F9 två gånger i rad för att radera hela kvittot.

Exempel: ….ST + F9 + F9 raderar hela kvittot.

Återköp av artikel

Återköp av enstaka artiklar genomförs genom att man börjar med att trycka på Rätta/F9. Sedan anger man artiklarna som det skall vara återköp på, och avslutar sedan på betalmedlet. När man har tryckt på Rätta, skriver man in aktuellt artikelnr(alternativt trycker på knappen som finns upplagd för artikeln) och trycker på F2 och därefter SubTotal eller Total och väljer sedan betalmedel.

Exempel: ….F9 + artikelnr + F2(alt. knapp för artikeln) + ST + Betalmedel.

Återköp av ett utskrivet kvitto

Se återköp av artikel - är det fler artiklar så fortsätter man helt enkelt efter Subtotal med nästa artikel.