Citizen drivrutin OPOS

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När du packade upp ZIP-filen som heter OPOS-zip enligt ovan skapades två mappar, en för varje skrivare, Epson T-MT 88II respektive CBM 1000 II för CITIZEN-skrivaren.

I mappen CBM 1000 II läggs två ZIP-filer (CBM_OPOS1.6_setup.zip och CitizenOPOS&FWLoader.zip). Dubbelklicka filen CBM_OPOS1.6_setup.zip för att packa upp den och lägg filerna i samma mapp. Det blir bara en fil som packas upp och den heter Setup.exe (eller bara Setup).
Dubbelklicka Setup.exe för att starta installationen.

Du kommer nu att guidas fram genom en installation av skrivardrivrutinen. Klicka Yes vid licensavtalet och Next ett antal gånger, gör inga ändringar av förvalda alternativ i dialogrutorna. När installationen är klar visas ett fönster där man skall lägga till skrivaren och kassalådan.
Du kan också öppna detta fönster genom i klicka på Start-menyn > Alla Program > CBMOPOS > CBMConfig.

Klicka på plustecknet framför Device för att expandera Device, och högerklicka sedan på POSPrinter och välj kommandot Add New Device. Välj printer model CBM 1000 II och klicka knappen Nästa.

 

OBS

OBS att det skall vara modell CBM 1000 II, med romersk tvåa.


Sedan visas en dialogruta för man kan ställa in pappersbredden och antal kolumner.

Välj 42/56 i max columns och klicka knappen Nästa.

 I nästa dialogruta väljer man hur skrivaren är ansluten. Klicka alternativet Parallel interface och välj sedan port LPT1:. 

Klicka knappen Nästa för att fortsätta.

 I nästa dialogruta kan man ställa in olika väntetider, låt de förslagna värdena stå kvar, klicka bara knappen Nästa.

 I denna dialogruta kan man välja antalet kassalådor, välj alternativet One Cash drawer och klicka knappen Nästa.

 I sista dialogrutan anges vilken Pin number som gäller för kassalådan, låt den vara oförändrad och klicka knappen Nästa.

 I sista dialogrutan klickar du knappen Slutför för att avsluta installationen av både skrivaren och kassalådan.
Nu är både skrivaren och kassalådan inlagda.

      


Uppgradering av Firmware på skrivaren

Om skrivaren har en version av den inbyggda programvaran s.k. Firmware som är < 3.15 måste man uppgradera skrivaren. Detta görs på kursen om man har med sig sin kvittoskrivare till kursdagen.

För att ta reda på vilket Firmware som finns i skrivaren, stänger man av skrivaren och håller knappen FEED intryckt och slår på skrivaren igen. Då skrivs aktuell information om Firmware ut på papperet i skrivaren.

Om man behöver uppgradera Firmware på skrivaren se rubriken Uppgradera Firmware »

Det som återstår är att registrera skrivaren och kassalådan i backoffice, se rubriken Inställningar i backoffice »